ALERTNESS: structurele signalering voor actuele richtlijn endometriumcarcinoom

Endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) is de meest voorkomende gynaecologische kanker in de westerse landen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1.900 nieuwe gevallen vastgesteld. Alle vrouwen met endometriumcarcinoom worden besproken in een multidisciplinair overleg en indien nodig doorgestuurd naar één van de acht gynaecologische oncologische centra in de regio. Voor optimale kwaliteit van zorg is het belangrijk om deze vrouwen te behandelen volgens de laatste inzichten. Mede door de keten van (gynaecologische) zorgverleners die betrokken zijn, is een up-to-date en toegankelijke richtlijn cruciaal om ervoor te zorgen dat élke patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Het doel van het ALERTNESS-project is om nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en praktijk te signaleren zodat de richtlijn op tijd gereviseerd kan worden en altijd actueel is.

De NVOG is al begonnen met het innoveren van de revisie van richtlijnen. Het ALERTNESS-project helpt bij het maken van de volgende stap in dit proces door het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het up-to-date houden van de richtlijn. Hiervoor maakt de projectgroep gebruik van verschillende signaleringsbronnen om te bepalen of er wijzigingen nodig zijn in de richtlijn; de richtlijn van de National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De richtlijn endometriumcarcinoom dient als pilot in het ontwikkelen van het nieuwe revisieproces. Dit project is gestart per januari 2021, loopt 3 jaar en wordt gefinancierd door ZonMw. Het maakt onderdeel uit van het programma “Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut.”  

Voor de multidisciplinaire expertgroepen en gynaecologische oncologische centra is het lastig om overzicht te houden op alle nieuw beschikbare kennis en deze te integreren in de richtlijn. De revisie van richtlijnen is tevens een langdurig en kostbaar proces, waardoor richtlijnen vaak al verouderd zijn zodra ze uitkomen. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de richtlijncommissie zijn daarom op zoek naar een goede signaleringsbron voor deze ontwikkelingen.

De projectleiding van ALERTNESS ligt bij Michèle Thissen (IKNL). Vanuit IKNL werken dr. Maaike van der Aa (senior onderzoeker), Jurrian van der Werf (senior klinisch informaticus), Gijs Geleijnse (senior data scientist), Suzanne Verboort (senior adviseur), Arturo Moncada-Torres (data scientist), Olga van der Hel (epidemioloog), Thijs van Vegchel en Kees Ebben (klinisch informatici), Eveline Kruit (software engineer) en Mustafa Karaalioğlu (software designer). Vanuit NVOG vervult dr. Cor de Kroon de rol van hoofdaanvrager voor dit project. Verder zijn dr. Astrid Vollebregt (gynaecoloog, voorzitter NVOG), dr. Brigitte Slangen (gynaecoloog-oncoloog, voorzitter NVOG-pijler oncologie) en dr. Channa Schmeink (gynaecoloog) namens NVOG bij het project betrokken. Arja Diepstraten (coördinator kwaliteit van zorg) en dr. Arlette van der Kolk (bestuurslid stichting Olijf) zijn namens Stichting Olijf betrokken. Als laatste is een afgevaardigde aangesloten van de richtlijnwerkgroep van de NCCN, een non-profit alliantie van 31 toonaangevende kankercentra in de Verenigde Staten, die ook de Amerikaanse richtlijn Uterine Neoplasms verzorgt.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het ALERTNESS-project is het ontwikkelen van een nieuw proces voor richtlijnontwikkeling waarmee richtlijnen meer frequent worden gereviseerd en daarmee doorlopend actueel zijn. De kern van het nieuwe proces zijn slimme innovatieve technieken waarmee de eigenaren van de richtlijn actie kunnen ondernemen en updates overwegen wanneer ontwikkelingen in wetenschap of de lokale praktijk gesignaleerd worden. De Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van endometriumcarcinoom zal als pilot dienen voor de ontwikkeling van dat nieuwe proces. De NVOG is eigenaar van deze richtlijn.

De tweede doelstelling van het project is het beter ondersteunen van zorgverleners en patiënten in het besluitvormingsproces door in één overzicht meerdere bronnen voor beslisondersteuning toegankelijk te maken. Voor deze doelstellingen worden de NVOG-richtlijn, NCCN-richtlijn en de NKR-data opgebouwd volgens dezelfde informatiestandaard. Zo kunnen deze 3 bronnen op een interactieve manier naast of over elkaar worden gevisualiseerd. Het gebruik van inzichten uit meerdere bronnen tegelijkertijd verhoogt het niveau van ondersteuning voor de klinische besluitvorming van individuele patiënten. Hoe deze visualisatie het best weergeven kan worden en hoe zorgverleners en patiënten die visualisatie ervaren, wordt in dit project onderzocht en uitgewerkt in een prototype.

Opzet en uitkomstmaten 

In dit project ontwikkelen we slimme en innovatieve technieken waarmee gesignaleerd wordt dat een update overwogen kan worden:

 1. signalering van nieuwe internationale wetenschappelijke ontwikkelingen (op basis van aanpassingen in de richtlijn van de NCCN) en
 2. signalering van afwijkingen of veranderingen in de praktijk (op basis van data in de NKR).

Ontvangst van een signaal uit één van deze bronnen leidt tot een beoordeling van de gesignaleerde onderwerp(en) door de richtlijncommissie. De richtlijnwerkgroep kan vervolgens overwegen een (modulaire) richtlijnrevisie te initiëren en uitvoeren conform de AQUA-leidraad. Effecten van de innovaties zullen worden gemeten in termen van

 1. aantal signaleringen relevant voor revisie,
 2. snelheid waarmee de richtlijn wordt geactualiseerd,
 3. verbetering van de richtlijnadherentie en
 4. tevredenheid van de eigen achterban

Resultaten

 • ZonMw-nieuwsbericht: Betere oncologische zorg met actuele richtlijnen
 • IKNL-nieuwsbericht: Met ICT-oplossingen slimmer de richtlijn actualiseren
 • Over de onderliggende technieken:
  • Hendriks, M. P., Verbeek, X. A., van Vegchel, T., van der Sangen, M. J., Strobbe, L. J., Merkus, J. W., ... & Siesling, S. (2019). Transformation of the national breast cancer guideline into data-driven clinical decision treesJCO clinical cancer informatics3, 1-14.
  • M. Hendriks, T. van Vegchel, M. van der Sangen, K. Ebben, S. Siesling, X. Verbeek, “Clinical Practice Guidelines in the Era of Data-Driven Personalized Cancer Treatment”. NCCN 23rd Annual Conference: Improving the Quality, Effectiveness, and Efficiency of Cancer Care. Florida, USA. Maart 22-23, 2018.
  • K. Ebben, M. Hendriks, T. van Vegchel, J. van der Werf, M. van der Sangen, L. Keikes, X. Verbeek, “A Novel Method for Clinical and Computer Interpretable Presentation of Clinical Practice Guidelines by Data-Driven Decision Trees”. NCCN 23rd Annual Conference: Improving the Quality, Effectiveness, and Efficiency of Cancer Care. Florida, USA. Maart 22-23, 2018.
  • K. Ebben, P. Lamb, J. van der Werf, M. Hendriks, J. Skinner, R. Vernooij, L. Keikes, X. Verbeek, “A Method for Structured Comparison of Oncologic Clinical Practice Guidelines”. NCCN 23rd Annual Conference: Improving the Quality, Effectiveness, and Efficiency of Cancer Care. Florida, USA. Maart 22-23, 2018
  • Bekijk de posters
 • Beslisboom endometriumcarcinoom op Oncoguide

Meer weten?

Kijk op de projectpagina van ZonMw of neem contact op met projectleider Michèle Thissen, projectmanager.

Projectleider

Michèle Thissen

Samenwerkingspartners

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Stichting Olijf

National Comprehensive Cancer Network

Financier

ZonMw

Looptijd

2021-2023