Oncologische richtlijnen te vinden bij beroepsgroepen

Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Daarmee zijn alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen voortaan op één plek te vinden, Richtlijnendatabase.nl. Verpleegkundige richtlijnen staan bij VenVN en richtlijnen voor diëtisten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Alle richtlijnen over palliatieve zorg blijven op Pallialine.nl. 

In de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen opgenomen die evidence-based zijn ontwikkeld, een modulaire richtlijnstructuur kennen én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen, of onderdelen daarvan, die hier niet aan voldoen wordt een overgangsfase ingesteld. Deze zijn in de Richtlijnendatabase te downloaden als PDF. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie.

De verpleegkundige richtlijnen op Oncoline zijn opgenomen op de website van V&VN (www.venvn.nl/richtlijnen) en de diëtetiek richtlijnen worden overgezet naar de website van de NVD (www.nvdietist.nl). Pallialine.nl blijft het platform voor alle richtlijnen palliatieve zorg.

In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is daar waar relevant een koppeling opgenomen naar richtlijnen van andere disciplines, zoals van een medisch specialistische richtlijn naar de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Op Oncoline.nl zal vanaf maart een landingspagina tonen die verwijst naar de nieuwe vindplaatsen van de richtlijnen. 

Zorgvuldige overgang

IKNL, de Federatie Medisch Specialisten en het platform Oncologie – SONCOS van de Federatie hebben met zorg gewerkt aan de overgang van de oncologische richtlijnen naar de Richtlijnendatabase. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Richtlijnendatabase, om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de richtlijnontwikkeling te ondersteunen. Op deze manier is en blijft de Richtlijnendatabase een toegankelijke en toekomstbestendige plek voor medisch-specialistische richtlijnen.