Prospective Bladder Cancer Infrastructure

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur opgezet in 2019, waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal worden verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Het project is officieel van start gegaan in 2020 en heeft geen vastgestelde einddatum.

De overleving van blaaskanker is de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd. Recente ontwikkelingen zijn echter hoopgevend, vooral in de systemische behandeling van blaaskanker. Voordat deze ontwikkelingen zich vertalen in betere uitkomsten voor patiënten met blaaskanker in de dagelijkse klinische praktijk, is nog veel onderzoek nodig.

Elk jaar krijgen meer dan 6.500 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker. Patiënten met blaaskanker worden vaak behandeld door de tumor te verwijderen door een kijkoperatie via de plasbuis of door de volledige blaas te verwijderen via een buikoperatie. Een dergelijke operatie wordt soms gecombineerd met chemotherapie en/of bestraling. Deze behandelingen kunnen ingrijpend zijn. Bij veel patiënten blijkt de ziekte daarmee toch niet weg of komt later terug, waardoor aanvullende behandeling nodig is.

Door ProBCI kan dit onderzoek in de toekomst sneller en efficiënter uitgevoerd worden ProBCI faciliteert wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Het biedt een platform om van zo veel mogelijk patiënten met blaaskanker medische gegevens, gegevens uit vragenlijsten en lichaamsmateriaal zoals bloed of weefsel te verzamelen. Dit gebeurt na toestemming van de patiënt.

ProBCI staat onder leiding van prof. dr. Bart Kiemeney (hoogleraar kankerepidemiologie, Radboudumc), dr. Richard Meijer (uroloog, UMC Utrecht), dr. Michiel van der Heijden (medisch oncoloog, NKI-AvL), dr. Niven Mehra (medisch oncoloog, Radboudumc), dr. Joost Boormans (uroloog, Erasmus MC), dr. Toine van der Heijden (uroloog, Radboudumc), dr. Katja Aben (epidemioloog, IKNL en Radboudumc) en dr. Anke Richters (epidemioloog, IKNL). Diverse ziekenhuizen (zie de actuele lijst), Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) en de patiëntenvereniging 'Leven met Blaas- of Nierkanker'zijn ook betrokken bij ProBCI.

Opzet

ProBCI is een prospectief cohort van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve of gemetastaseerde blaaskanker. Patiënten worden door hun behandelend arts gevraagd deel te nemen. Na toestemming worden uitgebreide klinische gegevens, biomateriaal en vragenlijstgegevens verzameld voor onderzoek. De klinische data worden verzameld binnen het kader van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), de vragenlijstinformatie wordt via het PROFILES-systeem verzameld. Het verzamelde biomateriaal wordt opgeslagen in een biobank (onderdeel van de Radboud-biobank). Binnen ProBCI bestaat ook de mogelijkheid studies uit te voeren volgens het TWiC-design (trials-within-cohorts-design)

Uitkomstmaten

ProBCI onderzoekt verschillende uitkomstmaten. Zo omvatten de klinische data onder andere informatie over overleving, ziektevrije overleving en respons op therapie. Via de vragenlijsten wordt informatie verzameld over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en blaaskankerspecifieke klachten. In biomateriaal kan gekeken worden naar moleculaire eigenschappen en mutaties. 

Resultaten

Meer informatie

Neem contact op met Katja Aben of Anke Richters (senior onderzoekers) of bekijk de website van ProBCI.

Lees ook:

Projectleiders

Bart Kiemeney (Radboudumc)

Richard Meijer (UMC Utrecht)

Michiel van der Heijden (NKI-AvL)

Niven Mehra (Radboudumc)

Joost Boormans (Erasmus MC)

Toine van der Heijden (Radboudumc)

Katja Aben (IKNL, Radboudumc)

Anke Richters (IKNL)

Samenwerkingspartners

Diverse ziekenhuizen

Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS)

Patiëntenvereniging 'Leven met blaas- of nierkanker'

Financiers

Astellas

AstraZeneca

BMS

Janssen

MSD

Looptijd

Vanaf 2020

Gerelateerd nieuws

ProBCI streeft naar betere behandeling en kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker

blaaskanker zorg vrouw troost man In het kader van blaaskankermaand mei, zetten we de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur (ProBCI) eens in de spotlight. Betere behandelopties, betere behandelresultaten en betere kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker, dat is waar dit landelijke cohort zich voor inzet. Dit gebeurt door klinische data, biomateriaal en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten voor onderzoek beschikbaar te maken. lees verder
Maak kennis

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

meer informatie

Anke Richters

Anke Richters senior onderzoeker IKNL

senior onderzoeker

meer informatie