Anke Richters senior onderzoeker IKNL

Anke Richters

senior onderzoeker

Dr. Anke Richters houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van blaaskanker. Ze volgde de opleiding Biomedical Sciences in Nijmegen en deed haar afstudeerstage bij IKNL Eindhoven op een urologisch onderwerp. In 2018 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op haar proefschrift over eerstelijnszorg voor mensen met dementie, waarna ze bij IKNL terugkeerde als postdoc onderzoeker. Anke is geregistreerd Epidemioloog B.

De Nederlandse Kankerregistratie vormt een uitstekende basis voor de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur (ProBCI), waarin we landelijk samenwerken om onderzoek sneller en beter uitvoerbaar te maken om zo tot betere uitkomsten voor patiënten met blaaskanker te komen.

Nevenfuncties

  • Lid van bestuur van Stichting ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur)
  • Lid van de Vereniging van Epidemiologie
  • Lid van European Association of Urology

Publicaties

  • Anke Richters, Hilin Yildirim, Christopher M. Booth, Francisco E. Vera Badillo, Lambertus A.L.M. Kiemeney, Katja K.H. Aben. Changes to Primary End Points in Randomized Clinical Trials on Immune Checkpoint Inhibitors in Urothelial, Renal Cell, and Lung Cancer: A Systematic Review. JAMA Oncology
  • Van Hoogstraten L, Vrieling A, Van der Heijden A, Kogevinas M, Richters A, LA Kiemeney. Bladder cancer: global epidemiological trends and challenges for public health and clinical practice. Nature Reviews Clinical Oncology 2023
  • Richters A, Boormans JL, van der Heijden MS, et al. Overall survival of patients receiving cisplatin or carboplatin for primary metastatic urothelial carcinoma of the bladder: A contemporary Dutch nationwide cohort study. European Urology Focus 2022;8:995-1002
  • Richters A, Mehra N, Meijer RP, et al. Utilization of systemic treatment for metastatic bladder cancer in everyday practice: results of a nation-wide population-based cohort study. Cancer Treatment and Research Communications 2020
  • Richters A, Dickman P, Witjes J, Boormans J, Kiemeney L, Aben K. Bladder cancer survival: Women only fare worse in the first two years after diagnosis. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations; 2019
  • Zie Google Scholar voor een volledige lijst met publicaties
Projecten

Prospective Bladder Cancer Infrastructure

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur opgezet in 2019, waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal worden verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Het project is officieel van start gegaan in 2020 en heeft geen vastgestelde einddatum.

lees verder
Nieuws

FDG-PET/CT lijkt beter in staat om verdachte lymfeklieren te signaleren dan CT

Persoon liggend in scanapparaat

Uit een recent gepubliceerde studie blijkt dat beeldvorming met FDG-PET/CT van toegevoegde waarde kan zijn bij de stadiëring (en daarmee de behandeling) van patiënten met spierinvasief blaaskanker. Bij 36 procent van de patiënten met spierinvasief blaaskanker die CT- én FDG-PET/CT-beeldvorming kregen werden positieve lymfeklieren gevonden, versus 11 procent bij patiënten met alleen CT-beeldvorming.

lees verder

Aanpassing van primaire eindpunten in onderzoek naar immunotherapie komt vaak voor en is niet transparant

immunotherapie-aanpassing-eindpunten-onderzoek

Drieënzestig procent van onderzochte gerandomiseerde studies met immunotherapie bij blaas-, long- en nierkanker bevat een aanpassing aan verschillende aspecten van primaire eindpunten. Tegen de geldende richtlijnen in, werd hier slechts in een minderheid van de studies over gerapporteerd. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde review in JAMA Oncology. De onderzoekers roepen vakgenoten op om veranderingen aan primaire eindpunten in onderzoek kritisch te beoordelen.

lees verder

Kankersoorten

Blaaskanker 

Aandachtsgebied(en)

Kwaliteit van Zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn