Persoon liggend in scanapparaat

FDG-PET/CT lijkt beter in staat om verdachte lymfeklieren te signaleren dan CT

Uit een recent gepubliceerde studie blijkt dat beeldvorming met FDG-PET/CT van toegevoegde waarde kan zijn bij de stadiëring (en daarmee de behandeling) van patiënten met spierinvasief blaaskanker. Bij 36 procent van de patiënten met spierinvasief blaaskanker die CT- én FDG-PET/CT-beeldvorming kregen werden positieve lymfeklieren gevonden, versus 11 procent bij patiënten met alleen CT-beeldvorming.

Stadiëring FDG-PET/CT voor spierinvasieve blaaskanker: een landelijk onderzoek

De onderzoekers bekeken welke informatie FDG-PET/CT (fluorodeoxyglucose-positronemissietomografie/computed tomography) geeft in aanvulling op conventionele CT bij het klinisch stadiëren van lymfeklieren bij patiënten met spierinvasief blaaskanker. Hiervoor gebruikten zij de uitgebreide diagnostische data van het project BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZiB). Uit dit landelijke cohort selecteerden zij patiënten waarbij de lymfeklieren voor de behandeling werden gestadieerd met behulp van alleen CT of CT én FDG-PET/CT.

Vaker verdachte lymfeklieren met PET/CT-beeldvorming

In totaal zijn er 2.731 patiënten met spierinvasieve blaaskanker in het onderzoek geïncludeerd. Daarvan was bij 69% alleen een CT uitgevoerd, bij 22% een CT plus FDG-PET/CT en bij 9% was geen CT uitgevoerd. Bij ruim een derde (36%) van de patiënten met een CT plus FDG-PET/CT werden positieve klieren gevonden versus 11% bij de patiënten met alleen een CT. Dit verschil bleef ook bestaan wanneer het cohort werd gestratificeerd op klinisch T-stadium (T2 versus T3/4). Ook bleek dat het pathologische N-stadium bij patiënten die een radicale cystectomie ondergingen zonder neoadjuvante chemotherapie, vaker correspondeerde met het klinische N-stadium wanneer dit klinische N-stadium was gebaseerd op CT en FDG-PET/CT, dan wanneer het was gebaseerd op alleen CT. 

In de onlangs afgeronde landelijke populatie-gebaseerde cohortstudie BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZIB) zijn alle patiënten met niet-gemetastaseerd spierinvasieve blaaskanker, gediagnosticeerd tussen november 2017 en november 2019, geïncludeerd. Gegevens over patiënt, tumor, behandelkenmerken, toxiciteit en oncologische uitkomsten werden door datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) uit de medische dossiers verzameld en vervolgens door de onderzoekers geanalyseerd. Hoewel de studie is afgerond, zullen de verzamelde data ook voor toekomstige onderzoeksvragen beschikbaar blijven. Hier kunt u een gegevensaanvraag indienen

Aanvullend onderzoek nodig 

Uit deze studie blijkt dat gebruik van FDG-PET/CT-beeldvorming van aanvullende waarde kan zijn bij de stadiëring van patiënten met spierinvasief blaaskanker. Het hebben van accurate informatie over het klierstadium is belangrijk voor de behandelkeuze, met name voor het geven van neoajduvante behandeling voor de cystectomie of juist voor het afzien van radicale cystectomie. Het gebruik van FDG-PET/CT kan er mogelijk voor zorgen dat patiënten beter kunnen worden geselecteerd voor behandeling. Om de toegevoegde waarde van het gebruik van FDG-PET/CT in de klinische praktijk zo goed mogelijk te onderbouwen zou dit in een prospectieve studie bevestigd moeten worden.

Bron: 
Anke Richters, Noor van Ginkel, Richard P. Meijer, Maurits Wondergem, Ivo Schoots, André N. Vis, Lambertus A.L.M. Kiemeney, Bas W.G. van Rhijn, Alfred Witjes, Katja K.H. Aben, Laura S. Mertens. Staging fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for muscle-invasive bladder cancer: a nationwide population-based study.

Meer informatie: 
Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl. Informatie over de BlaZIB-studie vindt u op de projectpagina en de BlaZIB-website. Voor vragen over blaaskanker kunt u contact opnemen met dr. Anke Richters of dr. Katja Aben.
 

Gerelateerde projecten

BlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

lees verder
Medewerkers

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

lees verder

Anke Richters

Anke Richters senior onderzoeker IKNL

senior onderzoeker

lees verder
Gerelateerd nieuws

MDO: het hart van de oncologie is aan vernieuwing toe

Proefschrift Janneke Walraven schetst de huidige staat van het mdo en oplossingsrichtingen voor de toekomst Het multidisciplinair overleg (mdo), een cruciaal moment in de kankerbehandeling, komt steeds meer onder druk te staan. Janneke Walraven (Radboudumc, IKNL) schetst in haar proefschrift de huidige staat van het mdo en oplossingsrichtingen voor de toekomst. Ze promoveerde op 24 mei. lees verder

ProBCI streeft naar betere behandeling en kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker

blaaskanker zorg vrouw troost man In het kader van blaaskankermaand mei, zetten we de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur (ProBCI) eens in de spotlight. Betere behandelopties, betere behandelresultaten en betere kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker, dat is waar dit landelijke cohort zich voor inzet. Dit gebeurt door klinische data, biomateriaal en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten voor onderzoek beschikbaar te maken. lees verder