Katja Aben

senior onderzoeker

Dr. Katja Aben werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Research & Development. Na de studie Biomedische Wetenschappen aan de Radboud universiteit, promoveerde zij in 2001 op het gebied van blaaskanker. Daarna kwam zij in dienst bij IKNL. Ze houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek op gebied van kwaliteit van zorg omtrent blaaskanker, prostaatkanker en nierkanker.

Katja is verder betrokken bij een aantal prospectieve cohorten waarin uitgebreide klinische data, patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs) en biomateriaal verzameld worden van patiënten met blaaskanker (ProBCI) of nierkanker (PRO-RCC). Katja werkt een dag in de week bij de afdeling Health Evidence van het Radboudumc.

Real world data zijn onmisbaar bij de vertaling van resultaten uit klinische studies naar de dagelijkse klinische praktijk.

Nevenfuncties

  • Lid van bestuur van de Stichting ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur)
  • Lid van bestuur van de Stichting PRO-RCC (Patient Reported Outcomes – Renal Cell Carcinoma)
  • Lid van de wetenschappelijke adviescommissie PRO-RCC
  • Lid van de stuurgroep CAPRI (Castration-resistant Prostate Cancer Registry)

Publicaties

Zie ook

Proefschrift

Projecten

BlaZIB: Landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg

 Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

lees verder

ProZIB: evaluatie van de kwaliteit van prostaatkankerzorg

Onder de naam ProZIB (Prostaatkanker Zorg In Beeld) is in 2014 een door KWF Kankerbestrijding gefinancierd onderzoeksproject gestart met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren.

lees verder

The impact of modern radiation techniques on patterns of Second Primary cancers After external beam Radiotherapy for prostate Cancer (SPARC)

KWF heeft subsidie toegekend aan een gezamenlijke project van Erasmus MC en IKNL, getiteld 'The impact of modern radiation techniques on patterns of Second Primary cancers After external beam Radiotherapy for prostate Cancer' (SPARC). Meer inzicht in de mogelijk late effecten van moderne radiotherapie is belangrijk voor het bepalen van de meest optimale behandeling voor patiënten met prostaatkanker, zodat eventuele risico’s zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. In het SPARC-project, dat in juni 2019 van start ging, worden in de diverse Nederlandse radiotherapiecentradata over de technische aspecten van de radiotherapie verzameld en gekoppeld aan gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

lees verder

Prospective Bladder Cancer Infrastructure

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur opgezet in 2019, waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal worden verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Het project is officieel van start gegaan in 2020 en heeft geen vastgestelde einddatum.

lees verder

REBACARE-studie: effect pre-operatieve chemotherapiespoeling op recidief in de blaas bij urineleiderkanker

De REBACARE-studie evalueert het risico op het krijgen van een tumorrecidief in de blaas bij patiënten die een eenmalige chemospoeling in de blaas krijgen, voorafgaand aan een operatie waarbij de nier en urineleider worden verwijderd. Deze operatie wordt uitgevoerd in verband met een tumor aan het verzamelsysteem van de nier en/of urineleider. De verwachting is dat deze spoeling voorafgaand aan de operatie, het risico op het krijgen van een tumorrecidief in de blaas net zo veel verlaagt als de huidige standaard: namelijk een eenmalige chemospoeling na de operatie, echter met een veiliger profiel. Deze studie vindt plaats in 18 ziekenhuizen in Nederland. In totaal nemen 190 patiënten deel aan de studie, waarvan de laatste patiënt in augustus 2020 is geïncludeerd.

lees verder

CRAC-studie: radicale cystectomie versus blaassparende behandeling

De CRAC-studie (Comparison of Radical Cystectomy and Bladder sparing treatment in muscle invasive bladder cancer) is een substudie binnen het BlaZIB-project. Patiënten die in Nederland een curatieve behandeling krijgen aangeboden voor een niet-gemetastaseerd spierinvasief blaascarcinoom worden geïncludeerd. De studie vergelijkt de uitkomsten tussen de patiënten behandeld met radicale cystectomie en patiënten die een blaassparende therapie ondergingen, zoals chemoradiatie of brachytherapie.

lees verder

PRO-RCC: Prospective Cohort - Renal Cell Carcinoma

In 2020 werd Stichting PRO-RCC (Prospective cohort - Renal Cell Carcinoma) opgericht, met het doel een infrastructuur te bieden voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten van nierkankerpatiënten in Nederland. Door een prospectief cohort van nierkankerpatiënten te beheren, faciliteert PRO-RCC wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de levenskwaliteit van patiënten met nierkanker te verbeteren. Het project heeft geen vastgestelde einddatum.

lees verder

Kankersoorten

Blaaskanker, prostaatkanker, nierkanker

Aandachtsgebied

Kwaliteit van zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn