geklede man liggend in scan

KWF honoreert ADMINISTRATE, onderzoek naar effecten nieuwe beeldvormende technieken bij diagnostiek prostaatkanker

KWF honoreert onderzoeksproject ADMINISTRATE (Advanced Diagnostic Modalities in ImagiNg Impacting on diagnosiS, TReatment And paTient outcomE). In dit onderzoek zal de implementatie en klinische impact van de diagnostische prostaat-MRI en PSMA-PET/CT worden geëvalueerd. Met de verkregen inzichten kan het diagnostisch traject van prostaatkanker verder worden geoptimaliseerd en kunnen patiënten in de toekomst beter worden geïnformeerd, wat leidt tot betere gedeelde besluitvorming.

KWF investeert in de ADMINISTRATE studie; geïnitieerd door onderzoekers en artsen van IKNL, Erasmus MC, Amsterdam UMC en NKI

Met de introductie van nieuwe, geavanceerde beeldvormingstechnieken is de diagnostiek van prostaatkanker in de afgelopen jaren sterk veranderd. Deze beeldvormingstechnieken zijn de prostaat MRI- en PSMA PET-scan. Sinds enkele jaren wordt in Europese en Nederlandse richtlijnen geadviseerd om bij verdenking op prostaatkanker een MRI-scan uit te voeren, voordat prostaatbiopten worden verricht. Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze werkwijze leidt tot betere opsporing van klinisch relevant prostaatkanker. Bij patiënten met een hoog risico op uitzaaiingen wordt sinds kort aanbevolen een PSMA PET-scan uit te voeren. Met deze techniek kunnen uitzaaiingen in een vroeger stadium worden opgespoord dan met conventionele beeldvorming.

De resultaten van studies zijn veelbelovend maar veel is nog onbekend over het effect van het gebruik van deze nieuwe beeldvormingstechnieken in de klinische praktijk. Het is de verwachting dat de toepassing zal leiden tot verbeterde diagnostiek van prostaatkanker, waarbij bovendien onnodige biopten worden voorkomen en de selectie van patiënten voor de verschillende behandelopties verbetert. Maar in hoeverre deze gewenste effecten daadwerkelijk optreden, is nog onduidelijk.

Daarnaast kunnen er bij nauwkeurigere beeldvorming ook ongewenste effecten optreden, zoals een diagnose van een hoger ziektestadium waardoor patiënten mogelijk onnodig agressief worden behandeld, met meer kans op bijwerkingen. Ook kan het zijn dat patiënten door strengere selectie niet meer voor een behandeling in aanmerking komen waarbij genezing wordt nagestreefd.

ADMINISTRATE zal inzicht geven in de impact van de nieuwe beeldvormingstechnieken door te onderzoeken of deze leiden tot betere classificatie (stadiering) van ziekte, selectie voor behandeling en oncologische uitkomst en daarmee tot een betere kwaliteit van leven van patiënten met prostaatkanker.

In Nederland is prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende onderliggende oorzaak van sterfte door kanker.

Om alle onderzoeksvragen in het project te kunnen beantwoorden is veel data nodig. Daarom zal dit onderzoek ingebed worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

In de NKR wordt informatie vastgelegd over diagnostiek, behandeling en uitkomsten van alle mensen in Nederland die gediagnosticeerd zijn met kanker. Voor dit onderzoek zal worden gebruikgemaakt van gegevens die al in de NKR beschikbaar zijn. Daarnaast zullen er aanvullende gegevens worden verzameld. Door de beschikbaarheid van deze landelijke gegevens hebben we de mogelijkheid om op een efficiënte manier de impact van nieuwe ontwikkelingen in de klinische praktijk te onderzoeken.

Samenwerkingspartners ADMINISTRATE

In ADMINISTRATE werken we samen met nucleair geneeskundige dr. Daniela Oprea-Lager, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc, uroloog dr. Pim van Leeuwen, Chirurgische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en radioloog dr. Ivo Schoots, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde Erasmus MC Rotterdam en Radiologie Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut. Het project wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding en gaat half 2023 van start.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over het ADMINISTRATE project? Neem dan contact op met Cato Loeffdr. Berdine Heesterman of dr. Katja Aben.

Medewerkers

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

lees verder

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

lees verder
Gerelateerd nieuws

Krachttraining en eiwitsuppletie tijdens androgeendeprivatietherapie bij prostaatkanker

krachttraining oudere man op fitnesstoestel

Krachttraining verhoogt de spiermassa en spierkracht bij prostaatkankerpatiënten die androgeendeprivatietherapie ondergaan en gaat de nadelige effecten van deze behandeling tegen. Eiwitsuppletie biedt hierbij geen extra voordelen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Lisanne Houben en Maarten Overkamp, promovendi onder begeleiding van Dr. Sandra Beijer (IKNL), Dr. Milou Beelen (Universiteit Maastricht) en Prof. Dr. Luc van Loon (Universiteit Maastricht).

lees verder

RECOVER-studie onderzoekt behandelingen prostaatkanker

links een operatiekamer met arts die robotchirurgie toepast en rechts een operatiekamer met arts die radiotherapie toepast bij prostaatkanker

Afgelopen juni ging officieel de RECOVER-studie van start. In deze studie worden twee veelgebruikte behandelingen voor patiënten met vergevorderde prostaatkanker zonder uitzaaiingen met elkaar vergeleken; de (robot geassisteerde) operatie en uitwendige bestraling, vaak gecombineerd met hormoontherapie.

lees verder