links een operatiekamer met arts die robotchirurgie toepast en rechts een operatiekamer met arts die radiotherapie toepast bij prostaatkanker

RECOVER-studie onderzoekt behandelingen prostaatkanker

Afgelopen juni ging officieel de RECOVER-studie van start. In deze studie worden twee veelgebruikte behandelingen voor patiënten met vergevorderde prostaatkanker zonder uitzaaiingen met elkaar vergeleken; de (robot geassisteerde) operatie en uitwendige bestraling, vaak gecombineerd met hormoontherapie.

Het doel van de RECOVER-studie is om aan te tonen welke behandeling de beste uitkomsten geeft ten aanzien van functionele uitkomsten en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Daarnaast worden progressievrije overleving en kosteneffectiviteit geëvalueerd.  

Deelnemende partijen RECOVER (high-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy)

Aan de RECOVER-studie nemen meer dan 25 Nederlandse ziekenhuizen deel. De ziekenhuizen zijn aangesloten bij vier prostaatkankernetwerken; Prosper, Anser, Prostaatcentrum Noord-Nederland (PCNN) en Prostaatkanker Netwerk (PKNW). De inclusie van patiënten uit het eerste netwerk (Prosper) gaat in januari 2023 van start. De patiënten uit de andere netwerken volgen stapsgewijs. De RECOVER-studie wordt gefinancierd door ZonMw in het kader van het programma ‘Zorgevaluatie & Gepast Gebruik’

Meer informatie over de RECOVER-studie 

Meer informatie over deze studie is te vinden op onze projectpagina, de RECOVER-pagina van ZonMw en in de MedNet Uro-Oncologie special van september 2022. 

Heeft u een vraag over de RECOVER-studie? Neem dan contact op met PhD onderzoeker Caroline van der Starre, post doc onderzoeker dr. Berdine Heesterman of dr. Katja Aben, senior onderzoeker van IKNL.

Gerelateerde projecten

RECOVER-studie: onderzoek naar optimale behandeling bij hoog-risico, niet-gemetastaseerd prostaatkanker

Robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) en uitwendige radiotherapie (EBRT), vaak gecombineerd met hormonale therapie, zijn veelgebruikte behandelingen voor hoog-risico, niet-gemetastaseerd prostaatkanker. Tot op heden bestaat er geen consensus over de meest optimale behandeling in deze patiëntenpopulatie. Met de RECOVER-studie (high-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy) willen we hier meer inzicht in geven.

lees verder
Medewerkers

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

lees verder

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

lees verder