Denise Plönissen expert registratie IKNL

Denise Plönissen

expert registratie urologische tumoren

Denise Plönissen zorgt als expert reigstratie voor de verbinding tussen het tumorteam Urologische tumoren, de afdeling Research & Devolopment en de afdeling Registratie. Vanuit haar rol als teamleider stuurt ze datamanagers NKR aan en faciliteert zij hen zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen richten op waar zij goed in zijn; registreren.  

Denise is opgeleid als IC-verpleegkundige en heeft toen ze al werkte een studie bedrijfskunde afgerond. Haar hele werkzame leven heeft ze bij verschillende zorgorganisaties gewerkt.     

Data voeden het gesprek met professionals over de kwaliteit en organisatie van zorg waardoor verbeteringen gerealiseerd worden.  

Projecten

BlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

lees verder

ProZIB: evaluatie van de kwaliteit van prostaatkankerzorg

Onder de naam ProZIB (Prostaatkanker Zorg In Beeld) is in 2014 een door KWF Kankerbestrijding gefinancierd onderzoeksproject gestart met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren.

lees verder

Kankersoorten

Blaaskanker, nierkankerprostaatkanker, zaadbalkanker, urologische tumoren

Contactgegevens

E-mail