Kanker en leven

Bijna 800.000 mensen leven met of na kanker en een aanzienlijk deel van hen ervaart klachten door de kanker en behandelingen, zoals chronische vermoeidheid en angst voor terugkeer van de kanker. De gevolgen voor het dagelijkse leven, sociale relaties en werk zijn groot.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben deze klachten en de omvang ervan omschreven in het rapport Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker. Het schetst de grote gevolgen van kanker, op de mensen die ermee leven, hun partner, hun naasten, collega’s, werkgevers en op de hele maatschappij.

Informeren

Na de behandeling van kanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten (neuropathie) en problemen met geheugen en concentratie. Kennis over gezondheidsproblemen na de behandeling zijn belangrijk voor de gedeelde besluitvorming over de behandeling. Met informatie over klachten na de behandeling kan een afgewogen keuze worden gemaakt. Deze kennis is ook van belang voor de inrichting van de nazorg en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.

Signaleren

Meer bekendheid met de risicofactoren van gezondheidsproblemen kan helpen bij het herkennen van symptomen in relatie tot een eerdere kankerbehandeling. Zowel in het ziekenhuis, als ook voor huisartsen die door patiënten kunnen worden geraadpleegd lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt.

Verwijzen 

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op www.verwijsgidskanker.nl. De Verwijsgids Kanker is de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren.