Eierstokkanker

De prognose bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom) is slechts weinig verbeterd in de afgelopen decennia. Er bestaat wel een geleidelijk langere overleving, maar geen grotere genezing getuige de gelijk blijvende 10-jaarsoverleving. Dat is ondanks verbeteringen in de behandeling en het feit dat patiënten steeds vaker volgens de richtlijn zijn behandeld. Omdat eierstokkanker relatief laat klachten geeft, wordt het vaak laat ontdekt. De 5-jaarsoverleving ligt rond de 38%. Tien jaar na de diagnose is rond de 30% van de patiënten nog in leven. 

De incidentie (het voorkomen) van eierstokkanker is relatief stabiel. De overleving is vergeleken met de andere kankersoorten nog steeds erg laag. Een belangrijke oorzaak van de slechte prognose is dat eierstokkanker vaak in een laat stadium wordt ontdekt. Daardoor is de kans op succesvolle curatieve behandeling en overleving kleiner.

Er is steeds meer aandacht voor de klachten die patiënten kunnen ervaren na succesvolle behandeling. Na de behandeling van eierstokkanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie en neuropathie door zenuwschade.

Naast regionale rapportages heeft IKNL in 2019 ook een landelijke rapportage over incidentie, behandeling en overleving van eierstokkanker uitgebracht. Hierin zijn kansen voor verbetering aangegeven. 

Informatie over eierstokkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl en de website van patiëntenvereniging Olijf.

Contact

Neemt voor meer informatie contact op met:Nieuws

Incidentie en voorspellers buikvliesuitzaaiingen bij gynaecologische kanker

Incidentie en voorspellers buikvliesuitzaaiingen bij gynaecologische kanker

Uitzaaiingen naar het buikvlies komen vooral voor bij patiënten met eierstokkanker en treden zelden op bij vrouwen met baarmoeder en/of baarmoederhalskanker. Dat tonen Lara Burg (Radboudumc) en collega’s aan in een retrospectieve studie met NKR-gegevens van bijna 95.000 patiënten. Het histologische subtype (sereus en clear cell) blijkt de sterkste voorspeller te zijn voor het krijgen van buikvliesuitzaaiingen. Daarom wordt voorgesteld nieuwe therapieën te onderzoeken op basis van histologische subtypen.

lees verder

Rapport ovariumcarcinoom, variatie in behandeling

Over de afgelopen jaren is te zien dat patiënten met ovariumcarcinoom steeds vaker volgens de richtlijn zijn behandeld. Dit heeft nog niet geresulteerd in verbetering in 10-jaarsoverleving, er is wel een geleidelijk langere overleving in de eerste jaren na de diagnose. Dat blijkt uit het landelijke rapport over het ovariumcarcinoom. Dit rapport geeft een overzicht van incidentie en behandeling van epitheliale ovariumcarcinoom, de meest voorkomende vorm van ovariumcarcinoom. De toegepaste behandelingen worden weergegeven per ziekenhuisregio en vergeleken met het landelijk gemiddelde. 

lees verder

IKNL.Medewerker

Maaike van der Aa

Maaike van der Aa

hoofdonderzoeker

lees verder

Suzanne Verboort

Suzanne Verboort

manager afdeling Kennis & Advies

lees verder