Maaike van der Aa

Maaike van der Aa

hoofdonderzoeker

Dr. Maaike van der Aa is hoofdonderzoeker bij de afdeling Research & Development. Met haar onderzoek richt ze zich op vrouwen met gynaecologische kanker. Met haar team werkt ze eraan de kwaliteit van zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker te verbeteren. Naast het onderzoek coördineert zij samen met Suzanne Verboort alles rondom het aanleveren van data voor kwaliteitsregistraties.

Maaike studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Samenwerken om voor iedere patient met kanker de kwaliteit van zorg te optimaliseren, is waar ik me heel graag voor inzet.

Commissies 

Publicaties

  • Survival of patients with early-stage cervical cancer after abdominal or laparoscopic radical hysterectomy: a nationwide cohort study and literature review. Wenzel H.H.B., Smolders R.G.V., Beltman J.J., Lambrechts S., Trum H.W., Yigit R., Zusterzeel P.L.M., Zweemer R.P., Mom C.H., Bekkers R.L.M., Lemmens V.E.P.P., Nijman H.W., Van der Aa M.A. Eur J Cancer. 2020 Jul;133:14-21 
  • No improvement in long-term survival for epithelial ovarian cancer patients: A population-based study between 1989 and 2014 in the Netherlands. Timmermans M., Sonke G.S., Van de Vijver K.K., van der Aa M.A., Kruitwagen R.F.P.M. Eur J Cancer. 2018 Jan;88:31-37 
  • Zie PubMed voor een overzicht

Proefschrift

Zie ook 

Projecten

Chasing nodes, saving lives? Lymph node metastases in cervical cancer

Begin 2020 is het KWF-project ‘Chasing nodes, saving lives?’ van start gegaan. Per januari 2020 is Ester Olthof aangesteld als junior onderzoeker voor dit project, onder leiding van dr. Maaike van der Aa, senior onderzoeker IKNL. Het project, wat vier jaar zal duren, hoopt vragen te beantwoorden over de diagnostiek en behandeling van lymfekliermetastasen bij het cervixcarcinoom.

lees verder

PRISMA-project: Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

Het PRISMA-project had als doel oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Door inzicht in de oorzaken zijn verbeteracties geformuleerd waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten verder zijn gaan optimaliseren. Aan het project deden zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidde en financierde het project.

lees verder

Improving the outcome of ovarian cancer patients

In dit gezamelijke project van IKNL, MUMC en AvL met als titel 'Improving the outcome of ovarian cancer patients: when and why to use neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in advanced ovarian cancer.' waren de belangrijkste onderzoeksvragen: Zijn er verschillen tussen patienten die worden behandeld met primaire of intervaldebulking qua:  1) patient- en tumorkarakteristieken, 2) gebruik van diagnostisch onderzoek, in chirurgische of chemotherapeutische behandeling, 4) complicaties, recidieven en overleving?

lees verder

Kankersoorten

Eierstok, baarmoeder, baarmoederhals, vulva, gynaecologische tumoren 

Aandachtsgebied(en)

Public health, kwaliteit van zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn