NKR levert bijdrage aan verminderen registratielast DGOA

De zorg voor vrouwen met een gynaecologische maligniteit kan altijd beter. Daarvoor is inzicht nodig: hoe vaak komt deze vorm van kanker voor en bij welke vrouwen? En wat zijn de beste behandelopties en met welke potentiële prognose? Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kunnen bijdragen aan het vinden van antwoorden op deze vragen. Ook de kwaliteitsregistratie van de Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA) die in 2014 van start is gegaan, levert een belangrijke bijdrage bij het vinden van antwoorden op vragen bij het optimaliseren van de zorg voor deze patiënten. Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers (Catharina Ziekenhuis) is positief over deze aanpak.

De DGOA-registratie richt zich op de behandeling van vier typen gynaecologische tumoren, namelijk ovarium-, cervix-, corpus uteri- en vulvacarcinoom. De gegevens die nodig zijn voor de DGOA worden verzameld en opgeslagen in de NKR door datamanagers van IKNL. Hiervoor worden sinds 2015 uitgebreidere data verzameld. Deze gegevens worden met toestemming van de deelnemende ziekenhuizen geleverd aan de DGOA. Inmiddels levert de NKR voor 45 ziekenhuizen deze gegevens aan, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een van de deelnemers. 

Registratielast verminderd
Gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers is tevreden over deze werkwijze. “Doordat IKNL de registratie in het Catharina Ziekenhuis verzorgt voor de DGOA zijn er een aantal voordelen voor de gynaecologen in ons team ontstaan. Ten eerste is de registratielast verminderd en ten tweede ontstaat er een standaardisering van de verslaglegging. In onze regio hebben we bijvoorbeeld gezamenlijk een format voor het OK-verslag ontwikkeld en ingevoerd. Daarin staan alle voor de DGOA relevante items opgesomd, zodat deze gegevens gemakkelijk vindbaar zijn voor datamanagers. Tenslotte vindt er een gezamenlijke controle van de gegevens plaats, voordat deze aan de DGOA worden geleverd.” 

Hij signaleert nog wel een punt dat vatbaar is voor verbetering: “De rapportages die door IKNL worden verstrekt, zijn compleet en geven een goed overzicht van de indicatoren. Echter doordat registratie op datum van diagnose verloopt en de jaarafsluiting door DGOA eind maart plaatsvindt, is er sprake van het niet meenemen van patiënten die dan nog in het behandeltraject zitten. De DGOA-data zijn daarom incompleet, hetgeen op DGOA-niveau om een oplossing vraagt.”


Betrouwbare registratie 
“Door de goede, complete en betrouwbare registratie door IKNL is het mogelijk om verbetertrajecten in te stellen met als doel betere patiëntenzorg te realiseren. Dat is niet noodzakelijkerwijs betere indicatorzorg. Kortom, registratie door IKNL betekent minder registratielast, betrouwbare data; echter de afstemming met DGOA over tijdstip van de jaarafsluiting van de database behoeft overleg”, aldus Ruud Bekkers.