Overleving eierstokkanker

Rond de 38% van de patiƫnten met eierstokkanker is vijf jaar na de diagnose nog in leven. Deze 5-jaarsoverleving was in 1990 nog 32% en is sindsdien gestaag gestegen. Deze 5-jaarsoverleving is vergeleken met de andere kankersoorten echter nog steeds erg laag.

De 5-jaarsoverleving van vrouwen met eierstokkanker varieerde over de periode 2006 tot en met 2018 van 89 procent voor laag stadium (I-IIA) tot 24 procent voor hoog stadium (IIB-IV). Deze relatieve overleving is gecorrigeerd voor de verwachte sterfte in de Nederlandse populatie. Hierbij wordt rekening gehouden met geslacht, leeftijd en kalenderjaar.

Het gebrek aan verbetering in de 10-jaarsoverleving is ondanks verbeteringen in de behandeling en het feit dat patiĆ«nten steeds vaker volgens de richtlijn zijn behandeld