kanker.nl

IKNL is een van de initiatiefnemers (samen met KWF en NFK) van het platform kanker.nl. Samen worden de krachten gebundeld om betrouwbare informatie over kanker op één plek aan te bieden aan (ex-)patienten en naasten.

Shared decision making

Kanker.nl voorziet per maand ruim 500.000 bezoekers van betrouwbare informatie over kanker. Kanker.nl heeft als doel om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren door hen toegang te geven tot betrouwbare informatie en ervaringskennis. Hierdoor worden patiënten beter toegerust om mee te kunnen beslissen over hun behandeling en andere keuzes tijdens het ziekteproces. 


Samenwerking IKNL en kanker.nl

IKNL wil kennis en data ook rechstreeks beschikbaar stellen aan patiënten via kanker.nl. Het gaat dan om de volgende kennisproducten:

Informatie voor ziekenhuizen

Kanker.nl stelt zijn content gratis beschikbaar aan de ziekenhuizen die informatie over kanker op hun website of patiëntenportaal willen publiceren.Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolijn Swart (kanker.nl)