Gevolgen van baarmoederkanker

Na de behandeling van baarmoederkanker kunnen vrouwen late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheidsklachten. Waar iemand last van krijgt, is moeilijk te zeggen. Dat kan voor iedere vrouw anders zijn.

Hieronder is weergegeven hoeveel procent van de vrouwen die behandeld zijn voor baarmoederkanker bepaalde gevolgen ervaren. De behandeling is afhankelijk van het stadium van de kanker en in de meeste gevallen bestaat de behandeling voor baarmoederkanker uit  een operatie en/of radiotherapie (bestraling).

Fysieke en mentale gezondheid

Vermoeidheidsklachten wordt door 40% van de vrouwen die behandeld zijn voor baarmoederkanker ervaren. Een op de drie vrouwen heeft last van angstklachten. Minder vrouwen hebben last van sombere gevoelens (15%) en/of neuropathie (12%), zoals tintelingen in handen/voeten. Wanneer we dezelfde vragen voorleggen aan een groep vrouwen die geen kanker heeft gehad, dan zien we dat zij minder vaak last hebben van vermoeidheidsklachten, neuropathie en angstklachten. Deze groep vrouwen die geen kanker heeft gehad, heeft wel even vaak last van sombere gevoelens. Dit betekent waarschijnlijk dat sombere gevoelens bij patiënten meestal niet ontstaan vanwege de diagnose en de behandeling van baarmoederkanker.

 

Intimiteit en seksualiteit

Ook op het gebied van intimiteit en seksualiteit worden gevolgen gerapporteerd. Meer dan de helft van de vrouwen geeft aan geen zin in seks te hebben. Wanneer we dezelfde vraag stellen aan gezonde vrouwen, geeft 45% aan geen zin in seks te hebben. Van de groep vrouwen die baarmoederkanker heeft gehad en wel seks heeft, ervaart iets meer dan 40% geen plezier in seks terwijl de meeste vrouwen die geen kanker hebben gehad en wel seks hebben, wel plezier ervaren. 

 

Belemmeringen in het functioneren

Ongeveer een kwart van de vrouwen (26%) die baarmoederkanker hebben gehad ervaart problemen in haar sociale leven, zoals (vrijwilligers)werk en hobby’s, en een op de vijf (21%) ervaart cognitieve problemen (problemen met denken, zoals iets onthouden of je aandacht erbij houden). Wanneer we dezelfde vragen voorleggen aan een groep vrouwen die geen kanker heeft gehad, dan zien we dat zij minder vaak last hebben van deze problemen. 

 

Gevolgen naar tijd sinds diagnose

Een deel van de vrouwen blijft lang na de diagnose en de behandeling voor baarmoederkanker klachten houden. Dat kun je zien in de figuren hierna. Zo ervaart bijvoorbeeld bijna 40% van de vrouwen 6 tot 8 jaar na de diagnose nog vermoeidheidsklachten. Dit is 30% voor angstklachten. Bijna 20% van de vrouwen heeft 6 tot 8 jaar na de diagnose geen plezier in seks.

 

Gevolgen naar type behandeling

Welke behandeling iemand heeft gehad, is van invloed op de gevolgen. Maar, je kunt nooit vooraf met zekerheid zeggen óf iemand ook daadwerkelijk last gaat krijgen. De combinatie van operatie en radiotherapie (bestraling) zorgt bij iets meer vrouwen voor klachten dan wanneer iemand alleen geopereerd is. Circa 22% van de vrouwen heeft geen plezier in seks na een operatie, terwijl dit bij een op de drie vrouwen (33%) die geopereerd zijn en bestraling hebben gehad het geval is.  Het verschil tussen behandelingen is klein voor vermoeidheids- en angstklachten. 

 

Data uit PROFIEL 

Bovenstaande gegevens over gevolgen van Baarmoederkanker komen uit de database PROFIEL. In onderstaande tabel staan die kenmerken van de vrouwen die behandeld zijn voor baarmoederkanker die de vragenlijst hebben ingevuld (n = 961). De gemiddelde leeftijd van de vrouwen zonder kanker die de vragenlijst hebben ingevuld is 66 jaar (SD = 9.7 jaar).   

Signaleren, bespreken en verwijzen bij klachten 

Na het signaleren en bespreken van klachten door de ziekte of behandeling kunt u als zorgprofessional doorverwijzen naar ondersteunende zorg. Vind aanbieders van passende zorg in de regio op Verwijsgids Kanker, de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan gegevens van zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. 
 
Voor patiënten en naasten is de Verwijsgids Kanker opgenomen op Kanker.nl, het platform met alle informatie over kanker bij elkaar.  

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de gevolgen van baarmoederkanker, neem dan contact op met dr. Nicole Ezendam, senior onderzoeker.  
 
Voor vragen over PROFIEL en de verzameling van kwaliteit van leven data kunt u contact opnemen met drs. Nicole Horevoorts, onderzoeker, 088 234 6811.