Beleid en samenwerking bij baarmoederkanker

Om de zorg en zo de kwaliteit van leven van patiënten en naasten te verbeteren is een intensieve samenwerking met externe partijen cruciaal. Denk hierbij aan samenwerkingen met zorgprofessionals of patiëntenverenigingen. Samen met patiëntenorganisatie Olijf en zorgprofessionals ontwikkelt IKNL beleid om de zorg voor patiënten met baarmoederkanker te verbeteren. Zo biedt IKNL ondersteuning door middel van literatuuronderzoek en cijfers bij de nationale richtlijn voor baarmoederhalskanker.

Ook verricht de afdeling Research & Development studies naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Bij de meeste studies wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarin sinds 1989 alle gevallen van kanker worden geregistreerd. De resultaten publiceert IKNL onder meer in internationale tijdschriften en regionale rapportages. Deze worden besproken met zorgprofessionals in regionale en landelijke werkgroepen.