Kanker & leven

Na de behandeling van prostaatkanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals blijvende seksuele dysfunctie en urine incontinentie, vermoeidheid en problemen met geheugen en concentratie.

Resultaten studie ProZIB

De kwaliteit van leven van mannen met gevorderde prostaatkanker is in de studie ProZIB in kaart gebracht en vergeleken met die van mannen met gelokaliseerde kanker. Patiënten met stadium-IV-prostaatkanker ( lymfekliermetastasen/metastasen op afstand) scoren significant lager op lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren, en hebben meer moeite met het dagelijks functioneren (rol functioneren). Ook ervaren zij meer vermoeidheid dan de patiënten met gelokaliseerde ziekte. Aangezien mannen met gevorderde ziekte doorgaans langdurig behandeld worden, is aandacht voor de effecten van de behandeling belangrijk.

Daarnaast zijn resultaten over prostaatkanker ook opgeomen in het rapport Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker.

Signaleren, bespreken en verwijzen bij klachten

Na het signaleren en bespreken van klachten door de ziekte of behandeling kan zo nodig worden doorverwezen voor ondersteunende zorg. Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op Verwijsgids Kanker De Verwijsgids Kanker is de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren.

Ervaringen van patiënten en naasten in palliatieve fase

Hoe ervaren mensen met gevorderde kanker én hun naasten hun kwaliteit van leven en de kwaliteit van de zorg? Om die vraag te beantwoorden is IKNL begin 2017 gestart met de zogenaamde eQuiPe-studie. Het gaat hierbij om mensen die gediagnosticeerd zijn met verschillende vormen van uitgezaaide kanker, waaronder prostaatkanker.