Besluitvorming

Om de besluitvorming in het mdo te ondersteunen is de richtlijn prostaatkanker vertaald in beslisbomen door een expertgroep, bestaande uit alle disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl, leiden deze beslisbomen naar het behandeladvies uit de richtlijn.

Oncoguide

Oncoguide is te gebruiken als app voor tablet (verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play) of via Oncoguide.nl. In de huidige versie van Oncoguide moeten patiënt- en ziektekenmerken nog handmatig worden ingevoerd. Er wordt gewerkt aan geautomatiseerde koppelingen met epd's, zodat het overtikken van gegevens niet meer nodig is.

Informatiestandaard

Voor prostaatkanker is samen met zorgprofessionals een informatiestandaard opgesteld aan de hand van de richtlijn Prostaatkanker en afgestemd op internationale terminologieën en classificaties. Deze informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. De informatiestandaard creëert eenheid van taal, waardoor zorgprofessionals data eenvoudiger met elkaar kunnen delen.