Besluitvorming

Om de besluitvorming in het mdo te ondersteunen is de richtlijn prostaatkanker vertaald in beslisbomen door een expertgroep bestaande uit alle disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl leiden deze beslisbomen naar het behandeladvies uit de richtlijn.

Oncoguide

Oncoguide is te gebruiken als app voor tablet (verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play) of via Oncoguide.nl 

In de huidige versie van Oncoguide moeten patiënt- en ziektekenmerken nog handmatig ingevoerd worden. Er wordt gewerkt aan geautomatiseerde koppelingen met epd's, zodat het overtikken van gegevens niet meer nodig is. Dat kan dankzij de eenduidige terminologie die is vastgesteld in de informatiestandaard prostaatkanker.

Informatiestandaard

Voor prostaatkanker is samen met zorgprofessionals een informatiestandaard opgesteld aan de hand van de richtlijn Prostaatkanker en afgestemd op internationale terminologieën en classificaties. Deze informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. De informatiestandaard creëert eenheid van taal, waardoor zorgprofessionals data eenvoudiger met elkaar kunnen delen.

Pilot

Samen met Amsterdam UMC voert IKNL een pilot uit waarin patiënten met een MDO-formulier op basis van de informatiestandaard besproken worden. Ook wordt onderzocht op welke wijze automatische overname van gegevens in het MDO-verslag kan worden gerealiseerd. Automatische overname vermindert mogelijke typefouten en zorgt voor minder registratietijd voor zorgverleners. Voor het automatisch overnemen van pathologische gegevens in het EPD zal het landelijk 'PALGA-protocol prostaat' worden gebruikt. Daarnaast wordt een koppeling gerealiseerd tussen het pathologie-informatiesysteem in het ziekenhuis en het EPD. Momenteel loopt er een aantal pilots in ziekenhuizen om deze innovaties te testen.

Onderzocht wordt onder meer of registratie van gegevens door zorgverleners in het zorgproces en doorlevering van de gegevens aan de diverse registraties kan worden gefaciliteerd. Uitgangspunt bij de pilot is dat de gerealiseerde ICT-inrichting schaalbaar en generiek is, zodat deze ook kan worden gebruikt bij MDO's en EPD’s in andere ziekenhuizen en andere oncologische ziektebeelden. Met behulp van een klinische evaluatie wordt bekeken of de pilot de gewenste resultaten oplevert.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht 'Richtlijn Prostaatkanker in Oncoguide: beslisbomen en informatiestandaard'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antoinette de Vries.