Bijeenkomst met mensen in een zaal

Oncode Accelerator van start voor snellere en betere ontwikkeling kankermedicijnen 

Oncode Accelerator is een publiek-privaat samenwerkingsverband, met als doel om verbinding te leggen tussen partners in Nederland die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen. Door met elkaar de ontwikkeling van die medicijnen te versnellen, wil Oncode Accelerator de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de kosten van de ontwikkeling van deze geneesmiddelen verlagen. Binnen Oncode Accelerator zijn verschillende platforms actief waarin partijen samenwerken. Op 24 november is het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van start gegaan met een succesvolle kick-off. Dit platform wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht en hierin is ook IKNL vertegenwoordigd.  

In de praktijk blijkt dat een behandeling met nieuwe geneesmiddelen vaak slechts effectief is in een deel van de patiëntenpopulatie waarvoor deze is ontwikkeld. Oncode Accelerator* wil kankerbehandelingen efficiënter ontwikkelen en tegelijkertijd kandidaat geneesmiddelen zo goed mogelijk laten aansluiten op specifieke patiëntengroepen. Oncode Accelerator gaat dit doen door de patiënt eerder in het ontwikkelproces centraal te stellen, gebruikmakend van onder andere data en materiaal van het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’.     

Waarom real-time en real world data van belang?  

Op dit moment worden diagnoses van patiënten met kanker vaak handmatig geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van IKNL. Door het automatiseren van de kankerregistratie krijgen we versneld inzicht in de verschillende patiëntkarakteristieken en of een therapie effectief is bij een bepaalde patiënt. Door gebruik te maken van real-time, real world data kan een behandelaar beter bepalen welke patiënten - al dan niet met specifieke gen-mutaties - in aanmerking komen voor de verschillende klinische studies. Ook maken real-time data het mogelijk om te leren tijdens adaptieve vroeg klinische studies. Zo worden resultaten niet pas aan het eind van een studie beoordeeld, maar kunnen er tijdens de studie al eventuele aanpassingen worden gedaan. Uiteindelijk profiteert de patiënt dan van een effectievere therapie.   

Versnelling in ambities van IKNL  

Oncode Accelerator sluit aan bij de ambities van IKNL om de data-import van de NKR verder te automatiseren en de handmatige registratie te verminderen. Met het project R(H)ONDA worden klinische gegevens real-time opgehaald uit de elektronische patiëntendossiers (EPDs) met behulp van de Datagateway van Performation. De Datagateway is een informatieplatform binnen de beveiligde ziekenhuisomgeving, waarmee op gestandaardiseerde wijze data uit verschillende EPDs worden verzameld. Binnen het R(H)ONDA-project worden die gegevens uit de EPDs geautomatiseerd verstuurd naar de NKR, waardoor sneller inzicht geboden wordt in welke nieuwe middelen in de praktijk worden ingezet en wat de effecten hiervan zijn. De financiering vanuit het Nationaal Groeifonds maakt het mogelijk om deze ontwikkeling op te schalen en te versnellen.  

Stand van zaken  

De afgelopen jaren hebben de betrokken medisch specialisten de klinische data die opgehaald kunnen worden via de Datagateway zorgvuldig gevalideerd. Daarbij is gestart bij de Hemato-Oncologie (kanker van het bloed, beenmerg of lymfeklieren) en vervolgens de solide oncologie (kanker in organen, weefsels en botten). Eind 2023 zal de eerste dataset volledig automatisch verstuurd kunnen worden naar de NKR. De komende jaren wordt deze ontwikkeling doorgezet door een gefaseerde uitbreiding van de datasets (binnen de NKR Itemsets) en het opschalen van de automatisering bij meer ziekenhuizen. Hiermee maken we de NKR gereed om real-time, real world data beschikbaar te maken voor onder andere het platform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van Oncode Accelerator.  

Meer informatie 

Voor meer informatie over IKNL en het project Oncode Accelerator en het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ kunt u terecht op de IKNL-projectpagina. Meer over Performation en diens rol in dit project vindt u hier.   

* Research reported in this publication was supported by Oncode Accelerator, a Dutch National Growth Fund project under grant number NGFOP2201.

Gerelateerde projecten

R(H)ONDA: bouwen aan een snel-lerend zorgsysteem voor onder andere de hemato-oncologie

Sneller inzicht krijgen in de inzet en effectiviteit van behandelingen is van belang voor patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Er is dan ook steeds meer vraag naar een manier waarmee specifieke data realtime (vlak na diagnose en na start behandeling) en ook vaker beschikbaar zijn. Zo'n manier om realtime data te gebruiken om besluitvorming te ondersteunen en de zorg voor patiënten te verbeteren, is het ontwikkelen van een snel-lerend zorgsysteem. Dit is dan ook het doel van R(H)ONDA (Realtime Hemato-ONcology DAta).

lees verder

Oncode Accelerator (Preclinical Accelerator for Cancer Treatments)

De ontwikkeling van kankerbehandelingen is een risicovol, duur en tijdrovend proces. Ook het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen duurt gemiddeld 15 jaar. Daarnaast zijn nieuwe behandelingen vaak slechts effectief in een subgroep van de beoogde patiëntenpopulatie. De manier waarop we kankerbehandelingen ontwikkelen moet daarom dringend versnellen en verbeteren. Dit is waar in het project 'Oncode Accelerator' aan wordt gewerkt.

lees verder
Medewerkers

Lizette Berkx

bestuursadviseur

lees verder
Gerelateerd nieuws

Meer onderzoek nodig naar rol van geslacht op carcinogenese & behandeling

In de oncologie wordt, in tegenstelling tot andere disciplines, nauwelijks rekening gehouden met biologische verschillen tussen mannen en vrouwen en de invloed van geslachtschromosomen en geslachtshormonen op zowel lokale als systemische determinanten van carcinogenese. Een groep deskundigen die eind 2018 deelnam aan een ESMO-workshop, concludeert dat er meer onderzoek nodig is naar sekseverschillen in de kankerbiologie en meer trials met geslachtsspecifieke doseringsschema’s. Ook is meer onderzoek nodig naar niet-geslachtsgebonden vormen van kanker of subgroepen met significante verschillen in epidemiologie of uitkomsten van behandeling, omdat deze als ‘biologisch verschillend’ worden beschouwd.

lees verder

Bewegingsinterventies hebben gunstig effect op vermoeidheid

Bewegingsinterventies hebben statistisch significante, gunstige effecten op het verminderen van vermoeidheid bij (ex-)patiënten met kanker. Dat blijkt uit een uitgebreide studie (POLARIS) uitgevoerd door Jonna van Vulpen (UMCU) en collega’s uit Nederland, VS, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Australië. De waargenomen effecten zijn consistent ongeacht de demografische en klinische kenmerken van de deelnemers. Begeleide bewegingsinterventies blijken een significant groter effect te hebben op afname van vermoeidheid dan niet-begeleide. Mogelijk is dit het gevolg van betere uitvoering van de oefeningen, hogere therapietrouw, selectie van patiënten, trouwere monitoring en verschil in doelstellingen.

lees verder