Lizette Berkx

bestuursadviseur

Dr. Lizette Berkx werkt voornamelijk aan het optimaliseren van de tijdigheid van NKR-data. Hiertoe speelt zij een rol bij twee organisatiebrede programma’s, RHONDA en Oncode-PACT, die alle tumorsoorten raken. IKNL wil de komende jaren nog meer én sneller inzichten uit data halen; meer automatisch registreren en de NKR gebruiken in innovatieve trialdesigns. Beide programma’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze ambities. Lizette geeft vorm aan het verbinden van de behoeften in het professionele werkveld met de activiteiten van IKNL.

Lizette studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit en heeft in verschillende sectoren werkervaring opgedaan op het gebied van het optimaliseren van het primaire zorgproces: in het ziekenhuis (Erasmus MC), in de consultancy (PricewaterhouseCoopers Healthcare Advisory) en in het postacademisch onderwijs aan medisch specialisten en zorgbestuurders (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur). Jarenlang was zij projectleider van een landelijk samenwerkingsverband waarin de operatiekamercomplexen van alle universitair medische centra in Nederland participeerden, om van elkaar te leren over het organiseren, plannen en managen van het OK-proces. In 2016 promoveerde zij aan de Vrij Universiteit Amsterdam/Erasmus MC.

Publicaties

Zie ook 

Projecten

R(H)ONDA: bouwen aan een snel-lerend zorgsysteem voor de hemato-oncologie

Sneller inzicht krijgen in de inzet en effectiviteit van behandelingen is van belang voor patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Er is dan ook steeds meer vraag naar een manier waarmee specifieke data 'real-time' - vlak na diagnose en na start behandeling - beschikbaar zijn. Een manier om real-time data te gebruiken om besluitvorming te ondersteunen en de zorg voor patiënten te verbeteren, is het ontwikkelen van een snel-lerend zorgsysteem. R(H)ONDA (Real-time Hemato-ONcology DAshboard) heeft als doel om een snel-lerend zorgsysteem te ontwikkelen.

lees verder

Aandachtsgebied(en)

NKR, versnellen van data

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn