Lizette Berkx

bestuursadviseur

Dr. Lizette Berkx werkt voornamelijk aan het optimaliseren van de tijdigheid van NKR-data. Hiertoe speelt zij een rol bij twee organisatiebrede programma’s, RHONDA en Oncode-PACT, die alle tumorsoorten raken. IKNL wil de komende jaren nog meer én sneller inzichten uit data halen; meer automatisch registreren en de NKR gebruiken in innovatieve trialdesigns. Beide programma’s leveren een belangrijke bijdrage aan deze ambities. Lizette geeft vorm aan het verbinden van de behoeften in het professionele werkveld met de activiteiten van IKNL.

Lizette studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit en heeft in verschillende sectoren werkervaring opgedaan op het gebied van het optimaliseren van het primaire zorgproces: in het ziekenhuis (Erasmus MC), in de consultancy (PricewaterhouseCoopers Healthcare Advisory) en in het postacademisch onderwijs aan medisch specialisten en zorgbestuurders (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur). Jarenlang was zij projectleider van een landelijk samenwerkingsverband waarin de operatiekamercomplexen van alle universitair medische centra in Nederland participeerden, om van elkaar te leren over het organiseren, plannen en managen van het OK-proces. In 2016 promoveerde zij aan de Vrij Universiteit Amsterdam/Erasmus MC.

Publicaties

Zie ook 

Projecten

R(H)ONDA: bouwen aan een snel-lerend zorgsysteem voor onder andere de hemato-oncologie

Sneller inzicht krijgen in de inzet en effectiviteit van behandelingen is van belang voor patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. Er is dan ook steeds meer vraag naar een manier waarmee specifieke data realtime (vlak na diagnose en na start behandeling) en ook vaker beschikbaar zijn. Zo'n manier om realtime data te gebruiken om besluitvorming te ondersteunen en de zorg voor patiënten te verbeteren, is het ontwikkelen van een snel-lerend zorgsysteem. Dit is dan ook het doel van R(H)ONDA (Realtime Hemato-ONcology DAta).

lees verder
Nieuws

FHIR-oncologiespecificaties beschikbaar voor toegankelijk maken zorgdata

Vrouwelijke zorgprofessional typt achter laptop

Het versturen van nieuwe oncologische (klinische) diagnoses vanuit het ziekenhuis naar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is vaak nogal een klus. Gelukkig gaan inspiratie en innovatie hand in hand bij IKNL. Want na de recente aankondiging van Performation over de 𝐃𝐚𝐭𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞𝐰𝐚𝐲 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐨𝐧 𝐅𝐇𝐈𝐑, zijn we verheugd om onze eerste FHIR-oncologiespecificatie voor NKR-aanleveringen openbaar te maken. In deze specificatie staat beschreven welke gegevens en structuren van de FHIR-standaard (R4) moeten worden gebruikt voor het aanleveren van gegevens aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

lees verder

Oncode Accelerator van start voor snellere en betere ontwikkeling kankermedicijnen 

Bijeenkomst met mensen in een zaal

Oncode Accelerator is een publiek-privaat samenwerkingsverband, met als doel om verbinding te leggen tussen partners in Nederland die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen. Door met elkaar de ontwikkeling van die medicijnen te versnellen, wil Oncode Accelerator de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de kosten van de ontwikkeling van deze geneesmiddelen verlagen. Binnen Oncode Accelerator zijn verschillende platforms actief waarin partijen samenwerken. Op 24 november is het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van start gegaan met een succesvolle kick-off. Dit platform wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht en hierin is ook IKNL vertegenwoordigd.  

lees verder

Aandachtsgebied(en)

NKR, versnellen van data

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn