team project Bijwerkingen bij kanker

IKNL en Health Base verbeteren informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica

IKNL en Stichting Health Base werken samen aan de verbetering van de informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica. De informatie van beide organisaties wordt door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Door samen te kiezen voor één bron zorgen IKNL en Health Base er voor dat patiënten en zorgverleners altijd dezelfde betrouwbare en eenduidige informatie over bijwerkingen ontvangen.

Health Base zorgt ervoor dat alle bijwerkingen bij de verschillende oncolytica continu up-to-date zijn en waar nodig afgestemd zijn met de praktijk. IKNL draagt zorg voor betrouwbare en praktische adviezen voor patiënten. Beide partijen hebben afgesproken elkaars informatie op dat vlak als bron te gebruiken en te ontsluiten via de eigen platformen. Bij IKNL gaat dit om de website bijwerkingenbijkanker.nl die door het merendeel van de ziekenhuizen gebruikt wordt in de communicatie richting patiënten, bij Health Base gaat het om de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP), welke door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland geraadpleegd wordt.

Op initiatief van het Radboudumc

De samenwerking tussen IKNL en Health Base is tot stand gekomen op initiatief van de afdelingen Medische Oncologie en Apotheek van het Radboudumc in Nijmegen. Het Radboudumc werkt met zowel de GIP als met bijwerkingenbijkanker.nl. Sasja Mulder, internist-oncoloog is enthousiast over de samenwerking: "Voor patiënten was het soms verwarrend dat de informatie in beide bronnen niet met elkaar overeenkwam. Door de samenwerking staan nu in de GIP en op bijwerkingenbijkanker.nl dezelfde bijwerkingen genoemd, met daarbij ook dezelfde terminologie. En daarnaast scheelt het onze zorgverleners tijd, omdat zij nu kunnen verwijzen naar bijwerkingenbijkanker.nl en de informatie niet meer zelf hoeven bij te houden". 

Verplegingswetenschappers Floor Ploos van Amstel en Iris Nagtegaal van de afdeling Medische Oncologie geven aan dat deze samenwerking een grote stap is naar meer uniforme en eenduidige informatie voor de patiënten met kanker. "Wij hopen dat deze samenwerking andere ziekenhuizen en zorgverleners buiten het ziekenhuis motiveert om dezelfde bronnen te gaan gebruiken. Zodat uiteindelijke alle patiënten met kanker dezelfde informatie krijgen. Ongeacht de plek waar hij of zij behandeld wordt". 

Stephanie Natsch, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog zegt hierover: “Patiënten willen graag betrouwbare informatie over hun medicatie ontvangen. Dit helpt hen de medicatie op de juiste manier te gebruiken".

Meer regie bij de patiëntchemotherapie_infuus_vrouw_3.jpg

Het doel van de organisaties is om patiënten zo goed, eenduidig en begrijpelijk mogelijk te informeren over mogelijke bijwerkingen van hun medicatie en ze te voorzien van praktische adviezen.  Voor de patiënt is het prettig dat zij in verschillende informatiebronnen dezelfde informatie teruglezen.

Steeds meer patiënten willen meebeslissen over de behandelopties; informatie over effectiviteit van een behandeling en mogelijke bijwerkingen zijn daarom essentieel. Door beter voorbereid te zijn op bijwerkingen, houden patiënten meer regie: ze trekken eerder aan de bel en kunnen sneller aanvullende hulp door zorgprofessionals inschakelen om bijwerkingen te voorkomen of verminderen.

Medewerkers

Monique Becker

Monique Becker

senior (communicatie)adviseur 

lees verder
Gerelateerd nieuws

RAINBO MMRd-GREEN-studie: snelle, succesvolle transitie naar nieuwe EU-wetgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek

twee vrouwen in dagbehandelingsetting, zitten op stoelen en lezen een boekje. vrouw in de voorgrond heeft kort wit haar, vrouw in de achtergrond heeft bruin kroeshaar.

De RAINBO MMRd-GREEN-studie is een klinisch onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van durvalumab als aanvullende behandeling na een in opzet curatieve operatie bij patiënten met baarmoedercarcinoom. De studie loopt door tot ruim na januari 2025 en moet daarom voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving, de Clinical Trial Regulation (CTR). Maar de studie is gestart voordat deze wetgeving van kracht was. Hoofdonderzoeker Judith Kroep vertelt over haar ervaring in de succesvolle transitie van de studie naar de nieuwe wetgeving. Het IKNL-trialbureau ondersteunde de transitie.

lees verder

Veel ruimte voor verbetering in toepassing neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker

Arm vrouw met infuus chemotherapie

Uit onderzoek blijkt dat er grote ziekenhuisvariatie bestaat in het gebruik van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker. Dit lijkt impact te hebben op de overleving van de patiënt. De variatie kan voor een deel worden gereduceerd door betere naleving van de richtlijnen voor patiënten met stadium T3-4a blaaskanker en door kritische herevaluatie van de richtlijnen op basis van toekomstig wetenschappelijk onderzoek voor patiënten met stadium T2 blaastumoren. De onderzoekers hopen dat de studie leidt tot meer eenduidig beleid.

lees verder