Monique Becker

senior adviseur communicatie 

Monique Becker werkt deels in het team patiëntencommunicatie en deels in het team communicatie. Zij is product owner van de website  Bijwerkingenbijkanker.nl: een database met informatie over bijwerkingen van combinatiekuren en (losse) systemische middelen. Het is een tool voor verpleegkundigen om voorgeschreven behandelplannen te selecteren of samen te stellen om zo adequate informatie op maat over bijwerkingen aan hun patiënt te geven. Ziekenhuizen kunnen ook hun eigen ziekenhuisspecifieke behandelplannen ontwikkelen en beheren in Bijwerkingenbijkanker.nl.
De content van bijwerkingenbijkanker.nl is beschikbaar via een API om te ontsluiten op andere websites, applicaties en Ehealth-toepassingen.

Monique maakt daarnaast onderdeel uit van de redactie van Onderzoekbijkanker.nl en is betrokken bij de paramedische en psychosociale oncologienetwerken.

Monique heeft na een propedeuse Politicologie Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Zie ook 

Patiënten vroegtijdig informeren over studies via Kanker.nl 

Animatiefilmpje Gebruik bijwerkingenbijkanker.nl (1 minuut) voor verpleegkundigen

Nieuws

Organiseer ook een activiteit voor Wereldkankerdag 2023

Wereldkankerdag

Op zaterdag 4 februari 2023 is het weer Wereldkankerdag - de dag dat er over de hele wereld stil wordt gestaan bij de impact die kanker heeft op het leven van een patiënt en diens omgeving. Op dit moment leven er meer dan 830.000 mensen met en na kanker en deze groep wordt alleen maar groter. De impact op hun leven staat centraal op Wereldkankerdag 2023 met als thema: Betere kwaliteit van leven met en na kanker: waar vind je goede zorg? Ook uw organisatie kan meedoen aan Wereldkankerdag door een activiteit te organiseren voor patiënten. 

lees verder

Tumoroverstijgend

Aandachtsgebied(en)

Bijwerkingen bij kanker 
Redactie Onderzoekbijkanker.nl
Paramedische en psychosociale oncologienetwerken
Shared decision making

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn