Monique Becker

senior adviseur communicatie 

Monique Becker werkt deels in het team patiëntencommunicatie en deels in het team communicatie. Zij is product owner van de website  Bijwerkingenbijkanker.nl: een database met informatie over bijwerkingen van combinatiekuren en (losse) systemische middelen. Het is een tool voor verpleegkundigen om voorgeschreven behandelplannen te selecteren of samen te stellen om zo adequate informatie op maat over bijwerkingen aan hun patiënt te geven. Ziekenhuizen kunnen ook hun eigen ziekenhuisspecifieke behandelplannen ontwikkelen en beheren in Bijwerkingenbijkanker.nl.
De content van bijwerkingenbijkanker.nl is beschikbaar via een API om te ontsluiten op andere websites, applicaties en Ehealth-toepassingen.

Monique maakt daarnaast onderdeel uit van de redactie van Onderzoekbijkanker.nl en is betrokken bij de paramedische en psychosociale oncologienetwerken.

Monique heeft na een propedeuse Politicologie Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Zie ook 

Patiënten vroegtijdig informeren over studies via Kanker.nl 

Animatiefilmpje Gebruik bijwerkingenbijkanker.nl (1 minuut) voor verpleegkundigen

Tumoroverstijgend

Aandachtsgebied(en)

Bijwerkingen bij kanker 
Redactie Onderzoekbijkanker.nl
Paramedische en psychosociale oncologienetwerken
Shared decision making

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn