Wereldkankerdag

Organiseer ook een activiteit voor Wereldkankerdag 2023

Op zaterdag 4 februari 2023 is het weer Wereldkankerdag - de dag dat er over de hele wereld stil wordt gestaan bij de impact die kanker heeft op het leven van een patiënt en diens omgeving. Op dit moment leven er meer dan 830.000 mensen met en na kanker en deze groep wordt alleen maar groter. De impact op hun leven staat centraal op Wereldkankerdag 2023 met als thema: Betere kwaliteit van leven met en na kanker: waar vind je goede zorg? Ook uw organisatie kan meedoen aan Wereldkankerdag door een activiteit te organiseren voor patiënten. 

Organiseer een activiteit in de regio

We belichten initiatieven in de omgeving van de patiënt en wijzen hen de weg naar verschillende vormen van aanvullende hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld via de Verwijsgids Kanker en de oncologiezorgnetwerken. Daarom vragen wij ziekenhuizen, eerstelijns zorgaanbieders, inloophuizen, kankerpatiëntenorganisaties en andere partijen om de krachten te bundelen. Wij nodigen u uit om rondom Wereldkankerdag 4 februari samen een activiteit te organiseren. Denk aan een informatiemarkt, verwenmoment, vraag-het-de-expert, open dag of ander breed evenement. Daarmee laat u de hele breedte van het aanbod zien, leren partijen elkaar (beter) kennen en vindt de patiënt sneller zijn of haar weg naar de juiste zorg op het juiste moment.

Meld uw activiteit aan

U kunt uw activiteit voor patiënten, naasten of zorgverleners op of rondom Wereldkankerdag 4 februari aanmelden via dit formulier. Uw activiteit wordt dan opgenomen op de kaart van Wereldkankerdag.nl.

Wereldkankerdag in de medialogo-Wereldkankerdag-def-(2).png

Vanuit de organisatie van Wereldkankerdag gaan we actief de media opzoeken met de nieuwe incidentiecijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie en met activiteiten die worden georganiseerd in het land. Het team van Wereldkankerdag bestaat uit leden van KWF Kankerbestrijding, NFK, IPSO, Kanker.nl, IKNL en het Catherina Ziekenhuis. We hopen hiermee, net als voorgaande jaren, veel aandacht te genereren. Uw organisatie kan hier zelf ook bij helpen door de lokale- en regionale media aan te schrijven over uw evenement. Door uw activiteit op of na Wereldkankerdag te laten plaatsvinden kunt u met hulp van de media-aandacht zoveel mogelijk bezoekers trekken. Zo zorgen we er samen voor dat heel Nederland weet dat het Wereldkankerdag is!

Meer informatie 

Voor meer informatie of andere vragen kunt u contact opnemen via info@wereldkankerdag.nl.

Medewerkers

Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

senior adviseur team Kanker & Leven 

lees verder

Monique Becker

Monique Becker

senior (communicatie)adviseur 

lees verder
Gerelateerd nieuws

Oncode Accelerator van start voor snellere en betere ontwikkeling kankermedicijnen 

Bijeenkomst met mensen in een zaal

Oncode Accelerator is een publiek-privaat samenwerkingsverband, met als doel om verbinding te leggen tussen partners in Nederland die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen. Door met elkaar de ontwikkeling van die medicijnen te versnellen, wil Oncode Accelerator de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de kosten van de ontwikkeling van deze geneesmiddelen verlagen. Binnen Oncode Accelerator zijn verschillende platforms actief waarin partijen samenwerken. Op 24 november is het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van start gegaan met een succesvolle kick-off. Dit platform wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht en hierin is ook IKNL vertegenwoordigd.  

lees verder

Geslaagde demonstratie van idee om gegevens te delen in de palliatieve fase

handen vrouwelijke zorgprofessional op laptop

Verschillende zorgprofessionals uit eerste, tweede en derde lijn, een vertegenwoordiger van Patiëntenfederatie Nederland, evenals diverse leveranciers van zorginformatiesystemen, medewerkers van Nictiz, VWS en andere geïnteresseerden kwamen allemaal begin juni bijeen. Onder de bezielende leiding van dr. Manon Boddaert kregen zij een demonstratie door de projectgroep ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’. Hierin werd de haalbaarheid aangetoond van een concept waarmee steeds de meest actueel vastgelegde wensen en behandelgrenzen van patiënten in de palliatieve fase digitaal met elkaar gedeeld kunnen worden.

lees verder