Wereldkankerdag

Organiseer ook een activiteit voor Wereldkankerdag 2023

Op zaterdag 4 februari 2023 is het weer Wereldkankerdag - de dag dat er over de hele wereld stil wordt gestaan bij de impact die kanker heeft op het leven van een patiënt en diens omgeving. Op dit moment leven er meer dan 830.000 mensen met en na kanker en deze groep wordt alleen maar groter. De impact op hun leven staat centraal op Wereldkankerdag 2023 met als thema: Betere kwaliteit van leven met en na kanker: waar vind je goede zorg? Ook uw organisatie kan meedoen aan Wereldkankerdag door een activiteit te organiseren voor patiënten. 

Organiseer een activiteit in de regio

We belichten initiatieven in de omgeving van de patiënt en wijzen hen de weg naar verschillende vormen van aanvullende hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld via de Verwijsgids Kanker en de oncologiezorgnetwerken. Daarom vragen wij ziekenhuizen, eerstelijns zorgaanbieders, inloophuizen, kankerpatiëntenorganisaties en andere partijen om de krachten te bundelen. Wij nodigen u uit om rondom Wereldkankerdag 4 februari samen een activiteit te organiseren. Denk aan een informatiemarkt, verwenmoment, vraag-het-de-expert, open dag of ander breed evenement. Daarmee laat u de hele breedte van het aanbod zien, leren partijen elkaar (beter) kennen en vindt de patiënt sneller zijn of haar weg naar de juiste zorg op het juiste moment.

Meld uw activiteit aan

U kunt uw activiteit voor patiënten, naasten of zorgverleners op of rondom Wereldkankerdag 4 februari aanmelden via dit formulier. Uw activiteit wordt dan opgenomen op de kaart van Wereldkankerdag.nl.

Wereldkankerdag in de medialogo-Wereldkankerdag-def-(2).png

Vanuit de organisatie van Wereldkankerdag gaan we actief de media opzoeken met de nieuwe incidentiecijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie en met activiteiten die worden georganiseerd in het land. Het team van Wereldkankerdag bestaat uit leden van KWF Kankerbestrijding, NFK, IPSO, Kanker.nl, IKNL en het Catherina Ziekenhuis. We hopen hiermee, net als voorgaande jaren, veel aandacht te genereren. Uw organisatie kan hier zelf ook bij helpen door de lokale- en regionale media aan te schrijven over uw evenement. Door uw activiteit op of na Wereldkankerdag te laten plaatsvinden kunt u met hulp van de media-aandacht zoveel mogelijk bezoekers trekken. Zo zorgen we er samen voor dat heel Nederland weet dat het Wereldkankerdag is!

Meer informatie 

Voor meer informatie of andere vragen kunt u contact opnemen via info@wereldkankerdag.nl.

Medewerkers

Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

senior adviseur team Kanker & Leven 

lees verder

Monique Becker

senior adviseur communicatie 

lees verder
Gerelateerd nieuws

Oproep pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

close up handen typend op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaan pilots plaatsvinden ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder

Gegevensset MDO: de basisset voor elk multidisciplinair overleg

groep vrouwelijke zorgprofessionals in overleg aan een tafel

Binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt hard gewerkt aan standaarden voor eenmalige registratie voor meervoudig gebruik. Zoals een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal multidisciplinair overleg (mdo): dat is de Gegevensset MDO. Ziekenhuizen kunnen deze landelijke basisset in hun eigen epd inbouwen. Voor de verschillende mdo’s kunnen ze die aanvullen met de relevante tumorspecifieke informatie. De Gegevensset MDO Aanmelding en Verslag, zoals de set voluit heet, is een coproductie van IKNL met het project Data Delen Midden Nederland (DDMN) van Oncomid.

lees verder