Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

Samenwerking in de zorg voor mensen met en na kanker, zowel binnen het ziekenhuis alsook daarbuiten, is essentieel. Een van de concrete acties die daaraan bijdraagt, is de vorming van lokale en regionale  zorgnetwerken. De Comprehensive Cancer Networks (CCN's) zijn hier een goed voorbeeld van: dit zijn samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn, gericht op het verlenen van hoogwaardige oncologische zorg in de regio. Deze CCN's richten zich tot op heden vooral op de ziektegerichte zorg.

Daarnaast ontstaan er ook steeds meer lokale en regionale netwerken waarin paramedici en psychosociale zorgverleners samenwerken in het bieden van ondersteunende zorg aan mensen die leven met of na kanker. Om de vorming van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken een stap verder te brengen, wil dit project een professionaliseringsslag maken. Het project wordt uitgevoerd door het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) als onderdeel van Taskforce Cancer Survivorshop Care.

Doelstellingen

Dit project heeft vier doelen:

  • Borging van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Borging van de financiële bestendigheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Verbinding medisch-technische netwerken, huisartsenzorg en lokale/regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.

Resultaten

  • Uniforme kwaliteitscriteria voor leden van een netwerk, die getoetst zijn door de hiervoor geëigende beroepsverenigingen.
  • Inzicht in de behoeften voor deskundigheidsbevordering binnen de lokale en regionale netwerken. 
  • Operationele scenario’s voor de bekostiging van consultatie en het voortbestaan van lokale/regionale netwerken
  • Realisatie van een toolbox en 'best practises' voor startende netwerken, ter stimulering van netwerkvorming in regio's waar dergelijke netwerken nog ontbreken.
  • Realisatie van een landelijke website met een overzicht van alle oncologientwerken die zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker, en een format van een website die de netwerken kunnen gebruiken om een eigen website te maken en beheren.
  • Plan met opties hoe oncologische paramedische en psychosociale netwerken te verbinden met de medisch-technische oncologienetwerken en huisartsen.

Meer informatie

Startende paramedische en psychosociale netwerken kunnen voor meer informatie contact opnemen met Miranda Velthuis.

Projectleiders
Miranda Velthuis (IKNL)
Chantal Lammens (IKNL)
Trudy Kolman (IKNL)

Samenwerkingspartners
LOPPSOZ
KWF Kankerbestrijding
NFK 
Regionale Ondersteunings-structuren 
Oncologienetwerken
Taskforce Cancer Survivorship 
Ingeborg Douwes Centrum
Nederlandse Zorgautoriteit
Taskforce Oncologie

Subsidieverlener
ZonMw

Looptijd
1-12-2020 t/m 1-12-2021

Gerelateerd nieuws

Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen 

netwerken

Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek het artikel ‘Oncologiezorgnetwerken: samen de gevolgen van kanker behandelen’. Oncologiezorgnetwerken zijn regionale of lokale netwerken van zorgverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen, die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen. Het artikel pleit voor meer multidisciplinaire oncologiezorgnetwerken in Nederland om te komen tot een goed op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning rondom de patiënt, ook buiten de muren van het ziekenhuis. 

lees verder
Maak kennis

Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

senior adviseur team Kanker & Leven 

meer informatie

Chantal Lammens

Chantal Lammens

senior adviseur oncologische zorg

meer informatie