Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

Samenwerking in de zorg voor mensen met en na kanker, zowel binnen het ziekenhuis alsook daarbuiten, is essentieel. Een van de concrete acties die daaraan bijdraagt, is de vorming van lokale en regionale  zorgnetwerken. De Comprehensive Cancer Networks (CCN's) zijn hier een goed voorbeeld van: dit zijn samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn, gericht op het verlenen van hoogwaardige oncologische zorg in de regio. Deze CCN's richten zich tot op heden vooral op de ziektegerichte zorg.

Daarnaast ontstaan er ook steeds meer lokale en regionale netwerken waarin paramedici en psychosociale zorgverleners samenwerken in het bieden van ondersteunende zorg aan mensen die leven met of na kanker. Om de vorming van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken een stap verder te brengen, wil dit project een professionaliseringsslag maken. Het project wordt uitgevoerd door het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) als onderdeel van Taskforce Cancer Survivorshop Care.

Doelstellingen

Dit project heeft vier doelen:

  • Borging van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Borging van de financiële bestendigheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Verbinding medisch-technische netwerken, huisartsenzorg en lokale/regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.

Resultaten

  • Uniforme kwaliteitscriteria voor leden van een netwerk, die getoetst zijn door de hiervoor geëigende beroepsverenigingen.
  • Inzicht in de behoeften voor deskundigheidsbevordering binnen de lokale en regionale netwerken. 
  • Operationele scenario’s voor de bekostiging van consultatie en het voortbestaan van lokale/regionale netwerken
  • Realisatie van een toolbox en 'best practises' voor startende netwerken, ter stimulering van netwerkvorming in regio's waar dergelijke netwerken nog ontbreken.
  • Realisatie van een landelijke website met een overzicht van alle oncologientwerken die zijn opgenomen in de Verwijsgids Kanker, en een format van een website die de netwerken kunnen gebruiken om een eigen website te maken en beheren.
  • Plan met opties hoe oncologische paramedische en psychosociale netwerken te verbinden met de medisch-technische oncologienetwerken en huisartsen.

Meer informatie

Startende paramedische en psychosociale netwerken kunnen voor meer informatie contact opnemen met Miranda Velthuis.

Projectleiders
Miranda Velthuis (IKNL)
Chantal Lammens (IKNL)
Trudy Kolman (IKNL)

Samenwerkingspartners
LOPPSOZ
KWF Kankerbestrijding
NFK 
Regionale Ondersteunings-structuren 
Oncologienetwerken
Taskforce Cancer Survivorship 
Ingeborg Douwes Centrum
Nederlandse Zorgautoriteit
Taskforce Oncologie

Subsidieverlener
ZonMw

Looptijd
1-12-2020 t/m 1-12-2021

Nieuws

Professionaliseringsslag voor paramedische en psychosociale oncologienetwerken

Zorgverleners om tafel met patient

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologienetwerken. IKNL heeft namens het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) een ZonMw-subsidie ontvangen voor het project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker.  Dit project gaat per 1 december 2020 van start.

lees verder

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder
Medewerkers

Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

adviseur team Kanker & Leven 

meer informatie

Chantal Lammens

Chantal Lammens

senior adviseur oncologische zorg

meer informatie

Trudy Kolman

adviseur team patiëntencommunicatie

meer informatie