Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

adviseur team Kanker & Leven 

Dr. Miranda Velthuis is samen met Chantal Lammens aanspreekpunt voor het onderwerp Kanker & Leven. Meer in het bijzonder is zij aanspreekbaar op paramedische zorg (in het bijzonder fysiotherapie, verpleegkundige zorg) revalidatie, regionale/lokale netwerkvorming in de 1e lijn en het integreren van kanker en leven met medisch technische zorg (bv. met kwaliteit van leven data of beslisbomen). Zij was projectleider van het in 2019 verschenen Kankerzorg in Beeld rapport: over leven met en na kanker.  

Daarnaast is zij betrokken bij de Taskforce Cancer Survivorship Carehet Nationaal Actieplan Kanker & Leven en het gelijknamige congres Kanker & Leven

Miranda Velthuis is van oorsprong bewegingswetenschapper en fysiotherapeut en is gepromoveerd op het onderwerp fysieke training: effecten bij patiënten met kanker aan de Universiteit Utrecht.  

 ‘Ook hóe iemand overleeft is belangrijk’ 

Commissies 

Publicaties

Zie ook 

Projecten

Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker: beter inzicht in psychische, sociale en fysieke gevolgen

Voor het project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’ heeft IKNL namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ) aanvullende items geregistreerd in de NKR bij borst- en dikkedarmkanker en rapporteerden aan de betrokken behandelaars. De items betroffen frequentie van afname en bespreken van een signaleringsinstrument naar problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak, het type signaleringsinstrument en eventuele verwijzing naar psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorgverleners. Ook kregen verpleegkundig(en) (specialisten) een e-learningmodule en masterclasses aangeboden over psychische, sociale en fysieke gevolgen van kanker, basale psychosociale zorg en verwijsmogelijkheden voor  gespecialiseerde zorg.

lees verder

Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

lees verder

Deskundigheidsbevordering verpleegkundig(en) (specialisten)

Kanker is een ingrijpende ziekte met een grote impact op het leven van een patiënt; niet alleen fysiek, maar ook psychisch en sociaal. Er is veel aandacht voor kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, maar psychosociale oncologische zorg maakt hier niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van uit. Dit heeft als gevolg dat de psychosociale zorg de patiënt met kanker helaas nog niet altijd voldoende bereikt.

lees verder

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PRO-data) ontsluiten

Het gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO-data) voor het bespreken van korte- en langetermijngevolgen van kanker binnen de (na)zorg wordt in toenemende mate een standaard van zorg.

lees verder