Scholing en congressen

Er is een diversiteit aan scholingsprogramma’s, trainingen en workshops voor zorgprofessionals binnen de paramedische en psychosociale oncologie. Vaak zijn deze programma’s bestemd voor een specifieke doelgroep en worden ze aangeboden via de betreffende beroepsorganisaties en onderwijsinstituten. Ook zijn de programma’s meestal zichtbaar in de kwaliteitsregisters.

E-learnings en masterclasses voor verpleegkundigen

Om verpleegkundig(en) (specialisten) te ondersteunen bij het begeleiden van patiënten bij het omgaan met fysieke, psychische en sociale gevolgen van kanker hebben IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ) in samenwerking met Noordhoff een aantal e-learnings en masterclasses (in samenwerking met Vestalia) ontwikkeld.

E-learning, masterclass en verdiepingsmasterclass Psychosociale zorg 

Met de  e-learning, masterclass en de verdiepingsmasterclass Psychosociale zorg voor patiënten met kanker krijgen verpleegkundig(en) (specialisten) kennis en vaardigheden om hun psychosociale zorgverlening verder te ontwikkelen. 
De e-learning en masterclasses gaan in op de volgende onderwerpen:

  • vroegtijdig detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, zoals beschreven in de gereviseerde richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  • het gesprek voeren met ondersteuning van een signaleringsinstrument
  • basis psychosociale zorg, inclusief advisering
  • verwijzen naar gespecialiseerde passende zorg en ondersteuning, met behulp van diverse instrumenten

E-learning Bewegen bij kanker voor verpleegkundigen

Voor mensen met kanker is het wenselijk dat ze in een vroeg stadium worden gewezen op het belang van bewegen en de mogelijkheden hierbij. Om verpleegkundig(en) (specialisten) hierbij handvatten te geven is de e-learning Bewegen bij kanker ontwikkeld. De e-learning Bewegen bij kanker gaat in op de volgende onderwerpen:

  • voordelen van bewegen voor patiënten tijdens de verschillende fases van kanker
  • geven van bewegingsadvies
  • opsporen van belemmeringen en barrières bij patiënten om te (gaan) bewegen
  • motiveren en adviseren van patiënten over bewegen bij kanker
  • verwijzen van patiënten naar gespecialiseerde zorg

Meer informatie

De e-learnings en de masterclasses zijn V&V-geaccrediteerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister. Voor meer informatie over de e-learning’s, kosten en inschrijving, zie de website van Noordhoff Health. En voor meer informatie over de masterclasses, kosten en inschrijving, zie de website van Vestalia.

Het scholingsaanbod Psychosociale zorg is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland en gelden van de Ingeborg Douwes Stichting, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). De e-learning Bewegen bij kanker is tot stand gekomen met geld van KWF Kankerbestrijding.

Congres Kanker en Leven

De Taskforce Cancer Survivorship organiseert ieder jaar het congres Kanker en Leven (voorheen kankeroverleversschapssymposium) voor zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenvertegenwoordigers. Op dit congres wordt aandacht besteed aan een goede kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker. Naast een plenair gedeelte waarin actuele thema’s de revue passeren worden er in de werksessies belangrijke vraagstukken uitgediept.

NVPO-congres

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) organiseert al meer dan 25 jaar een jaarlijks congres voor zorgverleners, onderzoekers, beleidsmakers en patientenvertegenwoordigers. Het congres van 2020 stond in het thema van ‘Afscheid van taboes rondom kanker: Van ongepast & ongemakkelijk naar gepast & gemakkelijk in het belang van de patiënt!’

Meer informatie

Voor meer informatie over scholing en congressen kunt u terecht bij Miranda Velthuis