Paramedische en psychosociale netwerken

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

 

Project netwerkvorming: ook voor de gevolgen van kanker

Professionalisering van de zorg voor gevolgen van kanker is essentieel voor optimale integrale oncologische zorg in de regio. Daarom is het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) het project 'netwerkvorming: ook voor de gevolgen van kanker' gestart. Met coördinatie vanuit IKNL en in samenwerking met onder andere NFK, bestaande netwerken en regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).
Dit project heeft vier doelen:

  • Borging van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Borging van de financiële bestendigheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.
  • Verbinding medisch-technische netwerken, huisartsenzorg en lokale/regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project 'netwerkvorming: ook voor de gevolgen van kanker' kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis

Wat is een paramedisch en psychosociaal oncologisch netwerk

Een lokaal of regionaal paramedisch en psychosociaal oncologisch netwerk is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties, psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en andere gespecialiseerde zorgverleners. Zij geven begeleiding tijdens en na de behandeling van kanker.

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de zorg. Doel hiervan is dat de zorg die de patiënt  thuis krijgt, afgestemd is op de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

Opname Verwijsgids Kanker

Er is al een aantal paramedische en psychosociale oncologische netwerken opgenomen in de Verwijsgids Kanker. Andere paramedische en psychosociale oncologische netwerken kunnen zich hier aanmelden voor opname 

Neem contact op met Trudy Kolman wanneer u een vraag heeft over opname van paramedische en psychosociale oncologische netwerken in de Verwijsgids Kanker.