Deskundigheidsbevordering verpleegkundig(en) (specialisten)

Kanker is een ingrijpende ziekte met een grote impact op het leven van een patiënt; niet alleen fysiek, maar ook psychisch en sociaal. Er is veel aandacht voor kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, maar psychosociale oncologische zorg maakt hier niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van uit. Dit heeft als gevolg dat de psychosociale zorg de patiënt met kanker helaas nog niet altijd voldoende bereikt.

Om verpleegkundig(en) (specialisten) te ondersteunen bij het begeleiden van patiënten bij het omgaan met fysieke, psychische en sociale gevolgen van kanker ontwikkelen IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ) in samenwerking met Noordhoff en Vestalia een aantal e-learnings (Noordhoff) en masterclasses (Vestalia). Dit project past binnen het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Tasforce Cancer Survivorship Care waarin vergroten van kennis en expertise over (late) gevolgen een actiepunt is.

Doelstellingen

Met de e-learnings en masterclasses krijgen verpleegkundig(en) (specialisten) kennis en vaardigheden om hun psychosociale zorgverlening voor mensen met kanker verder te ontwikkelen op de volgende gebieden:

·         Psychosociale zorg (detecteren, bespreken, ondersteunen en verwijzen)
·         Bewegen bij kanker
·         Seksualiteit en intimiteit bij kanker
·         Kanker en werk
·         Voeding en kanker

Resultaten

E-learnings:

Masterclasses:

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij Miranda Velthuis

Projectleider(s)
dr. Miranda Velthuis (IKNL)

Samenwerkingspartners
LOPPSOZ namens Taskforce CSC
V&VN Oncologie
Noordhoff
Vestalia

Subsidieverlener
Zorginstituut Nederland
Ingeborg Douwes Stichting
KWF kankerbestrijding

Looptijd
januari 2020 – april 2022 

Maak kennis

Miranda Velthuis

Miranda Velthuis

senior adviseur team Kanker & Leven 

meer informatie