Thijs Merkx

Thijs Merkx

voorzitter raad van bestuur

Prof. dr. Thijs Merkx is voorzitter raad van bestuur IKNL sinds december 2019 en hoogleraar ‘trends en patronen in oncologie en zorg' bij het Radboudumc. Binnen het Radboudumc was hij ook voorzitter van het crisisbeleidsteam, voorzitter van de UMC Raad en opleidingsdirecteur voor het postacademisch onderwijs binnen de medische faculteit. Van 2013 tot 2019 was hij voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT).

We moeten er de komende jaren nog beter in worden om samen met onze partners de impact van kanker te reduceren.

Nevenfuncties 

Publicaties 

Oratie

Aan het woord

Nieuws

DICA en IKNL onderzoeken mogelijkheid tot bestuurlijke fusie

DICA en IKNL onderzoeken mogelijkheid bestuurlijke fusie DICA en IKNL willen de krachten bundelen. De organisaties onderzoeken de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie. Beide organisaties verwachten dat deze samenwerkingsvorm de meeste voordelen oplevert voor patiënten, zorgprofessionals en andere partijen in de zorg.  lees verder

IKNL onderschrijft boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid

Thijs Merkx mede-ondertekenaar brief aan formateur

De gezondheidsverschillen in Nederland moeten kleiner worden gemaakt zodat iedereen kansen heeft op een gezond leven. Deze dringende oproep is vastgelegd in een brief van artsenfederatie KNMG, gericht aan de (in)formateur en onderschreven door een brede coalitie uit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. De brief is mede-ondertekend door IKNL bestuursvoorzitter Thijs Merkx en onderstreept het belang van weloverwogen beleidsmaatregelen die zowel de korte als de lange termijn beslaan.

 

lees verder

IKNL-bestuursvoorzitter Thijs Merkx over passende zorg

Bestuursvoorzitter Thijs Merkx

In het nieuwe Impuls magazine van ZonMW staat het thema Passende Zorg centraal. Een belangrijk thema ook voor de kankerzorg. Het ‘Kader Passende Zorg voor mensen met kanker’ van het Zorginstituut biedt een belangrijke bijdrage aan het debat. Maar we moeten de discussie over wat passend is niet vernauwen tot alleen volumenormen. Immers, passende zorg vindt plaats in een prettige en goede werkomgeving voor zorgprofessionals. Lees hde column in Impuls van onze bestuursvoorzitter Thijs Merkx waarin hij pleit voor een breder perspectief. Hieronder de integrale tekst van zijn column. 

lees verder

IKNL-bestuurder Valery Lemmens maakt overstap naar Maastro

Valery Lemmens

Valery Lemmens treedt per 1 februari toe tot de raad van bestuur van Maastro bestralingskliniek en stopt begin 2024 als bestuurder bij IKNL. De raad van bestuur van IKNL gaat verder met Thijs Merkx als enige bestuurder.

lees verder

IKNL levert maatschappij 580 miljoen op voor verbeteren kankerzorg

straatbeeld

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beoogt de impact van kanker te reduceren door middel van het delen en duiden van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere bronnen. Maar hoe groot is die impact precies? PwC Strategy& werd gevraagd om de maatschappelijke impact voor de samenleving te kwalificeren, kwantificeren en te vertalen naar financiële waarde. Deze maatschappelijke businesscase maakt duidelijk dat IKNL samen met haar partners een grote maatschappelijke impact realiseert met bijbehorende financiële waarde van ten minste €580 miljoen per jaar. Dat betekent dat iedere euro subsidie die IKNL ontvangt zich ruim 12 keer terugvertaalt in maatschappelijke impact.

lees verder

Aandachtsgebied(en)

Nederlandse KankerregistratieStuurinformatie uitgestelde oncologische zorg

Onderzoeksdomein

Kwaliteit van zorg, Leven met en na kanker

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn