Thijs Merkx mede-ondertekenaar brief aan formateur

IKNL onderschrijft boodschap aan nieuw kabinet: neem regie voor gelijke kansen op gezondheid

De gezondheidsverschillen in Nederland moeten kleiner worden gemaakt zodat iedereen kansen heeft op een gezond leven. Deze dringende oproep is vastgelegd in een brief van artsenfederatie KNMG, gericht aan de (in)formateur en onderschreven door een brede coalitie uit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. De brief is mede-ondertekend door IKNL bestuursvoorzitter Thijs Merkx en onderstreept het belang van weloverwogen beleidsmaatregelen die zowel de korte als de lange termijn beslaan.

 

De oproep aan het nieuwe kabinet bouwt voort op een eerder gedaan krachtig appèl in februari 2023. De coalitie presenteert een reeks specifieke beleidsmaatregelen die het kabinet moet opnemen in het regeerakkoord. Deze bevatten onder andere het verzekeren van financiële bestaanszekerheid door middel van een toereikend sociaal minimum, een investering van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie, het aanpakken van woningnood en het versterken van de basiszorg in wijken. 

Financiële stabiliteit is een basisvoorwaarde voor gezondheid, evenals een veilige en gezonde leefomgeving. Door nu te investeren in preventie en gezondheidsbevordering kan de overheid de volksgezondheid op lange termijn verbeteren. Het integreren van gezondheid in alle beleidsterreinen en op alle bestuursniveaus, het 'Health in All Policies'-principe, is erkend als een effectieve benadering om de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat gezondheidsdoelstellingen wettelijk worden vastgelegd en dat er een regeringscommissaris wordt benoemd die zich inzet voor de integrale bevordering van gezondheid op alle departementen. 

Gelijke gezondheidskansen - ook bij kanker

IKNL publiceerde in oktober 2022 het rapport ‘Kanker in Nederland, trends en prognoses tot en met 2032’. Daaruit blijkt dat het aantal diagnoses van kanker stijgt, tot 156.000 in 2032. Dat zijn 18 diagnoses per uur. Thijs Merkx, bestuursvoorzitter IKNL, daarover: ‘De groei in het komende decennium is onomkeerbaar door vergrijzing en blootstelling aan risicofactoren uit het verleden. Om het aantal diagnoses op langere termijn te beperken móeten we als samenleving inzetten op preventie. En daarin speelt bestaanszekerheid een cruciale rol. Stoppen met roken is bijvoorbeeld erg moeilijk, als je in beslag wordt genomen door financiële zorgen.’ In januari 2023 publiceerde IKNL de Kankeratlas, waar de geografische incidentie van kanker te zien is. Merkx: ‘Bij kankersoorten die samenhangen met roken, zoals long- en hoofdhalskanker, zie je dat dit vaker voorkomt in wijken waar bestaanszekerheid vaker op het spel staat.’

Nieuw rapport legt sociale verschillen bloot bij diagnose kanker

Op 20 februari aanstaande brengt IKNL een nieuw rapport uit waarin de verschillen worden blootgelegd tussen mensen met lage en hoge sociaaleconomische status bij de diagnose kanker. Ook daaruit blijkt dat dringende actie om gezondheidsverschillen terug te dringen dus nodig is.

Met deze oproep benadrukken de KNMG en de mede-ondertekenaars de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om structurele veranderingen door te voeren die de gezondheid van alle Nederlanders ten goede zullen komen. 

Medewerkers

Thijs Merkx

Thijs Merkx

voorzitter raad van bestuur

lees verder
Gerelateerd nieuws

Nieuwe publicatie onthult verband tussen inkomen en kankerdiagnoses

Kanker en sociaal-economische status Het is bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven en 22 jaar eerder een minder goede gezondheid ervaren dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft ook betrekking op het risico op kanker. Vandaag publiceert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het eerste deel van een drieluik over sociaal-economische status (SES) en kanker, waarbij SES staat voor de maatschappelijke positie die iemand inneemt vaak gemeten naar inkomen of opleiding. In dit eerste deel wordt de relatie belicht tussen inkomen en kankerdiagnoses en tussen inkomen en het stadium van kanker bij diagnose. lees verder

128.000 nieuwe kankerpatiënten in 2023 – meer diagnoses in vroeg stadium

128.000 nieuwe kankerdiagnoses in 2023

In 2023 werd bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2.000 meer dan in 2022. De stijging ten opzichte van 2022 is volgens verwachting (zie ons Trendrapport kanker in 2032) op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Op dit moment leven ruim 900.000 mensen met kanker in Nederland. In de nieuwe cijfers is ook gekeken naar het stadium van diagnose. Daaruit blijkt dat er grote variatie is bij de verschillende kankersoorten in welk stadium de diagnose wordt gesteld. 

lees verder