straatbeeld

IKNL levert maatschappij 580 miljoen op voor verbeteren kankerzorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beoogt de impact van kanker te reduceren door middel van het delen en duiden van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere bronnen. Maar hoe groot is die impact precies? PwC Strategy& werd gevraagd om de maatschappelijke impact voor de samenleving te kwalificeren, kwantificeren en te vertalen naar financiële waarde. Deze maatschappelijke businesscase maakt duidelijk dat IKNL samen met haar partners een grote maatschappelijke impact realiseert met bijbehorende financiële waarde van ten minste €580 miljoen per jaar. Dat betekent dat iedere euro subsidie die IKNL ontvangt zich ruim 12 keer terugvertaalt in maatschappelijke impact.

Maatschappelijke impact IKNL in kaart gebracht

Thijs Merkx, bestuursvoorzitter van IKNL, is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek: “Bij IKNL zetten ruim 550 medewerkers zich dagelijks in om de impact van kanker te reduceren – voor patiënt, zorgprofessional, koepelpartij-partners en de samenleving als geheel. Deze maatschappelijke businesscase onderbouwt het belang van dat werk. Elke euro betaalt zich meer dan dubbel en dwars uit.”

Die impact wordt gerealiseerd via het delen en duiden van data door vier mechanismen: (a) volksgezondheid verhogen door gerichte beleidsinterventies en publiek bewustzijn, (b) kwaliteit en organisatie van gezondheidszorg verbeteren door leren van inzichten uit data, (c) wetenschappelijke inzichten mogelijk maken door het faciliteren en uitvoeren van onderzoek, en (d) informatie en ondersteuning bieden aan patiënten en naasten. 

PwC Stategy& berekende de financiële waarde van de maatschappelijke impact van activiteiten in de oncologische zorg, onder andere op basis van vergelijkbare internationale studies, bijvoorbeeld rondom preventiebeleid. Zo is eerder berekend in andere landen (Verenigde Staten, Australië, Verenigd Koninkrijk) dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventieprogramma’s gemiddeld €2,70 oplevert. Omdat veel van die studies niet één op één om te zetten zijn naar de Nederlandse situatie, maakte PwC een conservatievere inschatting. Zo werd gerekend met een return on investment (ROI) op preventie van 190%, in plaats van 270%. Iedere euro aan preventiebeleid levert dan dus €1,90 op.

Echt impact maken door inzichten uit data

IKNL levert betrouwbare en onafhankelijke inzichten over kanker met een brede doelgroep en heeft een integrale benadering door meerdere rollen uit te voeren: faciliterend, initiërend, agenderend, stimulerend en verbindend. De data vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de daaruit voortvloeiende inzichten hebben onder meer bijgedragen aan het versneld invoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker. 

IKNL-bestuurder Valery Lemmens: “Binnen de oncologie staan we voor flinke uitdagingen en vragen. Door onze krachten te bundelen kunnen we samen met onze partners een antwoord vinden en het verschil maken voor de patiënt, de zorg en de samenleving door het genereren en duiden van inzichten. Die missie wordt door dit rapport nog eens extra benadrukt.”   

Aanbevelingen

Het onderzoeksteam van PwC Strategy& moedigt IKNL dan ook aan om de maatschappelijke impact verder te verhogen, door bijvoorbeeld meer data met andere bronnen te verbinden zodat gegevens die de mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid van de zorg meten, breder beschikbaar komen. Ook roept het rapport IKNL op om een meer leidende rol te spelen in het beter gebruik maken van de inzichten uit de data door de stakeholders. Deze aanbevelingen sluiten naadloos aan op de meerjarendoelen van IKNL.

Medewerkers

Thijs Merkx

Thijs Merkx

voorzitter raad van bestuur

lees verder

Valery Lemmens

Valery Lemmens

medisch adviseur

lees verder
Gerelateerd nieuws

Nieuwe publicatie onthult verband tussen inkomen en kankerdiagnoses

Kanker en sociaal-economische status Het is bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar korter leven en 22 jaar eerder een minder goede gezondheid ervaren dan mensen met een hoog inkomen. Dit heeft ook betrekking op het risico op kanker. Vandaag publiceert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) het eerste deel van een drieluik over sociaal-economische status (SES) en kanker, waarbij SES staat voor de maatschappelijke positie die iemand inneemt vaak gemeten naar inkomen of opleiding. In dit eerste deel wordt de relatie belicht tussen inkomen en kankerdiagnoses en tussen inkomen en het stadium van kanker bij diagnose. lees verder

128.000 nieuwe kankerpatiënten in 2023 – meer diagnoses in vroeg stadium

128.000 nieuwe kankerdiagnoses in 2023

In 2023 werd bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2.000 meer dan in 2022. De stijging ten opzichte van 2022 is volgens verwachting (zie ons Trendrapport kanker in 2032) op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Op dit moment leven ruim 900.000 mensen met kanker in Nederland. In de nieuwe cijfers is ook gekeken naar het stadium van diagnose. Daaruit blijkt dat er grote variatie is bij de verschillende kankersoorten in welk stadium de diagnose wordt gesteld. 

lees verder