Valery Lemmens

Valery Lemmens

lid raad van bestuur

Prof. dr. Valery Lemmens is lid raad van bestuur en bekleedt de leerstoel Cancer surveillance aan het Erasmus Medisch Centrum. Hij is vanaf 2003 werkzaam bij IKNL als onderzoeker en was vanaf 2014 hoofd van de afdeling Research & Development. Valery Lemmens studeerde epidemiologie aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op organisatie en kwaliteit van de zorg. Zijn doel is daarnaast om met het juiste onderzoek en beleid te zorgen dat kanker vaker wordt voorkomen.  

Observationele data zullen evenveel impact hebben op de gezondheid als riolering in de vorige eeuw.

Nevenfuncties 

  • editorial board member European Journal of Cancer
  • redactielid van Oncologie up to date
  • lid raad van toezicht Alzheimer Nederland
  • lid bestuur Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG)
  • lid bestuur CUPP-NL
  • lid Methodological council Santeon
  • lid statistische adviesraad Nederlandse Hart Registratie

Publicaties

  • Dinmohamed, Visser, Verhoeven, et al. Fewer Cancer Diagnoses During the COVID-19 Epidemic in the Netherlands. Lancet Oncol. 2020.
  • Brouwer, Bos, Lemmens et al. An Overview of 25 Years of Incidence, Treatment and Outcome of Colorectal Cancer Patients. Int J Cancer. 2018.

Zie www.pubmed.com voor een overzicht. 

Aan het woord 

Oratie 

Projecten

PRISMA-project: Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

Het PRISMA-project had als doel oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Door inzicht in de oorzaken zijn verbeteracties geformuleerd waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten verder zijn gaan optimaliseren. Aan het project deden zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidde en financierde het project.

lees verder

Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker

AMC en IKNL zijn in 2017 gezamenlijk gestart met het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker'. Voor dit project worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) extra items geregistreerd van patiënten die zijn gediagnosticeerd in de jaren 2010 - 2014. Het doel is meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg bij patiënten met gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker. Resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020.

lees verder

PATH-project: Therapiekeuze op basis van moleculaire analyse bij melanomen

Het project PATH (Predictieve Analyse voor THerapie) is een samenwerkingsverband  tussen 35 pathologieafdelingen in Nederland, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL om de moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren. Het project is gericht op de moleculaire analyses die belangrijk zijn voor therapiekeuze van patiënten met kanker. Een van de tumortypes waarop wordt gefocust is melanoom.

lees verder

Aandachtsgebied(en)

NKR, onderzoek, epidemiologie, kwaliteit van zorg, cancer surveillance

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn