Valery Lemmens

Valery Lemmens

medisch adviseur

Prof. dr. Valery Lemmens is per 1 februari 2024 lid van de raad van bestuur van bestralingskliniek Maastro in Maastricht en Venlo en bekleedt de leerstoel Cancer surveillance aan het Erasmus Medisch Centrum. 

In 2003 startte Valery als onderzoeker bij IKNL. Hij was vanaf 2014 hoofd van de afdeling Research & Development en van 2019 tot en met 2023 lid raad van bestuur . Valery Lemmens studeerde epidemiologie aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op organisatie en kwaliteit van de zorg. Zijn doel is daarnaast om met het juiste onderzoek en beleid te zorgen dat kanker vaker wordt voorkomen.  

Observationele data zullen evenveel impact hebben op de gezondheid als riolering in de vorige eeuw.

Nevenfuncties 

Publicaties

  • Dinmohamed, Visser, Verhoeven, et al. Fewer Cancer Diagnoses During the COVID-19 Epidemic in the Netherlands. Lancet Oncol. 2020.
  • Brouwer, Bos, Lemmens et al. An Overview of 25 Years of Incidence, Treatment and Outcome of Colorectal Cancer Patients. Int J Cancer. 2018.

Zie www.pubmed.com voor een overzicht. 

Aan het woord 

Oratie 

Projecten

PRISMA-project: Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

Het PRISMA-project had als doel oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Door inzicht in de oorzaken zijn verbeteracties geformuleerd waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten verder zijn gaan optimaliseren. Aan het project deden zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidde en financierde het project.

lees verder

Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker

AMC en IKNL zijn in 2017 gezamenlijk gestart met het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker'. Voor dit project worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) extra items geregistreerd van patiënten die zijn gediagnosticeerd in de jaren 2010 - 2014. Het doel is meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg bij patiënten met gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker. Resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2020.

lees verder

PATH-project: Therapiekeuze op basis van moleculaire analyse bij melanomen

Het project PATH (Predictieve Analyse voor THerapie) is een samenwerkingsverband  tussen 35 pathologieafdelingen in Nederland, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL om de moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren. Het project is gericht op de moleculaire analyses die belangrijk zijn voor therapiekeuze van patiënten met kanker. Een van de tumortypes waarop wordt gefocust is melanoom.

lees verder
Nieuws

IKNL-bestuurder Valery Lemmens maakt overstap naar Maastro

Valery Lemmens

Valery Lemmens treedt per 1 februari toe tot de raad van bestuur van Maastro bestralingskliniek en stopt begin 2024 als bestuurder bij IKNL. De raad van bestuur van IKNL gaat verder met Thijs Merkx als enige bestuurder.

lees verder

Uitgaven geneesmiddelen kanker nemen fors toe, overleving stijgt niet overal

de afgelopen 10 jaar namen de uitgaven aan geneesmiddelen toe

De afgelopen 10 jaar gaven we in Nederland circa € 10 miljard uit aan geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. Bij een aantal patiëntengroepen kan het leven met deze middelen succesvol verlengd worden. Dat geldt echter niet voor iedereen. Dat blijkt uit een analyse van Integraal Kankercentrum Nederland.

lees verder

IKNL levert maatschappij 580 miljoen op voor verbeteren kankerzorg

straatbeeld

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beoogt de impact van kanker te reduceren door middel van het delen en duiden van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere bronnen. Maar hoe groot is die impact precies? PwC Strategy& werd gevraagd om de maatschappelijke impact voor de samenleving te kwalificeren, kwantificeren en te vertalen naar financiële waarde. Deze maatschappelijke businesscase maakt duidelijk dat IKNL samen met haar partners een grote maatschappelijke impact realiseert met bijbehorende financiële waarde van ten minste €580 miljoen per jaar. Dat betekent dat iedere euro subsidie die IKNL ontvangt zich ruim 12 keer terugvertaalt in maatschappelijke impact.

lees verder

Aandachtsgebied(en)

NKR, onderzoek, epidemiologie, kwaliteit van zorg, cancer surveillance

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn