Ignace de Hingh

medisch adviseur

Prof. dr. Ignace de Hingh is oncologisch chirurg bij het Catharina ziekenhuis Eindhoven, met als specialisaties de complexe oncologische ingrepen zoals operaties aan alvleesklierkanker en uitzaaiingen in het buikvlies. Hij bekleedt de leerstoel ’Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit’ aan de Universiteit Maastricht.

Naast het opzetten en uitvoeren van patiëntgebonden klinisch onderzoek en het actief delen van die resultaten, zet De Hingh zich in om de zorg voor patiënten met kanker in Nederland te verbeteren door kennis over te dragen over het opzetten van zogenoemde ziekenhuis-overstijgende multidisciplinaire teams.

Elke patiënt heeft recht op de best mogelijke zorg. 

Commissies 

  • Voorzitter van de Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG)
  • Bestuurslid van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
  • Executive Board member van de Peritoneal Surface Oncology Group (PSOGI)

Publicaties

  • Zie Pubmed.com voor een overzicht van publicaties. 

Oratie

  • ‘Kankerzorg van morgen: Radicaal Integraal’
  • Vooruitgang bij behandeling buikvlieskanker (bericht NOS)

Zie ook

Kankersoorten

Slokdarm- en maagkankerHPB-tumoren

Aandachtsgebied(en)

HIPEC- en PIPAC-behandeling, regiorapportages, regionale oncologienetwerken, NKR

Contactgegevens

LinkedIn