Start landelijke HIPEC-registratie bij NKR

De Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG) en IKNL zullen vanaf 2019 hun samenwerking intensiveren door een landelijke HIPEC-registratie te realiseren. De DPOG is een landelijke multidisciplinaire werkgroep die als doel heeft om de behandeling van peritoneale maligniteiten te verbeteren door het uitvoeren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek. In de HIPEC-registratie zullen aanvullende gegevens die betrekking hebben op de behandeling geregistreerd worden door de datamanagers van IKNL voor patiënten met peritoneaal metastasen (uitzaaiingen in het buikvlies) ten gevolge van een colorectaal carcinoom. 

HIPEC als behandeling bij peritoneale metastasen

Ongeveer 10% van de patiënten met colorectaal carcinoom ontwikkelt peritoneale metastasen. In het verleden was voor deze patiënten vrijwel geen curatieve behandeling beschikbaar. De ontwikkeling van Hypertherme Intra Peritoneale Chemotherapie (HIPEC) heeft hierin verandering gebracht. HIPEC is een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie. Naar schatting ondergaan per jaar ongeveer 400 patiënten een HIPEC-behandeling voor peritoneaal gemetastaseerd colorectaal (incl. appendix) carcinoom, variërend van 20 - 70 patiënten per ziekenhuis. Nederland telt momenteel negen ziekenhuizen die een HIPEC-behandeling aanbieden.  

Aanvullende registratie-items over HIPEC-behandeling

Het SONCOS-normeringsrapport vermeldt dat een zorginstelling om HIPEC-behandelingen te verrichten onder andere een kwaliteitsregistratie dient bij te houden. Daarnaast is het belangrijk dat verder onderzoek en evaluatie naar de inzet en effectiviteit van de HIPEC-behandeling plaatsvindt. Deze informatie kan gebruikt worden om de zorg voor patiënten met peritoneale metastasen blijvend te verbeteren. De DPOG heeft een eigen database ontwikkeld, waarin gegevens over HIPEC-behandelingen per ziekenhuis worden vastgelegd.

Landelijke HIPEC-registratie bij NKR

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt gegevens vast over diagnostiek en behandeling van alle patiënten met colorectaal carcinoom; van diagnose tot en met overlijden. Hierbij worden ook gegevens vastgelegd over patiënten met peritoneale metastasen. Echter, de gegevens die worden vastgelegd over de HIPEC-behandeling zijn nu nog beperkt. Vanaf 2019 zullen er aanvullende gegevens geregistreerd worden in de NKR over patiënten met peritoneale metastasen van een colorectaal carcinoom, zoals de systemische middelen die gebruikt worden tijdens de HIPEC-behandeling, spoelingstijd, PCI (index voor de mate van peritoneaal metastasen) en postoperatieve complicaties van de cytoreductieve chirurgie. 

Met het opnemen van deze items over HIPEC in de NKR zal de HIPEC-registratie voor patiënten met peritoneale metastasen van een colorectaal carcinoom landelijk dekkend worden. Door de registratie uit te laten voeren door NKR-datamanagers wordt er een uniforme, onafhankelijke registratie gewaarborgd. Daarnaast wordt de registratielast bij professionals in de ziekenhuizen weggenomen.

Het doel van de HIPEC-registratie is om meer inzicht te bieden in HIPEC-behandeling onder patiënten met peritoneale metastasen ten gevolge van colorectaal carcinoom en de effectiviteit hiervan. Daarnaast kan de aanvullende gegevensverzameling gebruikt worden voor onderzoek naar en evaluatie van de toepassing van HIPEC-behandelingen bij patiënten met colorectaal carcinoom en peritoneale metastasen.

Contact

Neem voor vragen contact op met prof. dr. Ignace de Hingh, voorzitter DPOG, chirurg Catharina ziekenhuis en medisch adviseur bij IKNL.