Otto Visser

manager registratie

Otto Visser is samen met Karin Hummel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling Registratie. De afdeling verzorgt het datamanagement van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het trialbureau. De afdeling beschikt over een waardevolle mix van betrokken medewerkers met diverse talenten waarmee we mooie en waardevolle resultaten bereiken.

Waar Karin zich richt op het welbevinden van de medewerkers en in algemene zin op het trialbureau, houdt Otto zich vooral bezig met de inhoudelijke aspecten van de kankerregistratie, waaronder planning, afstemming met onderzoekers over itemsets, automatisering, vraagbaak bij complexe codeerproblemen en (samen met de juristen) juridische aspecten van de registratie. Daarnaast is Otto gedeeld voorzitter van de stuurgroep van het Europese Netwerk van Kankerregistraties (ENCR). Dit netwerk richt zich met ondersteuning van het Joint Research Center van de Europese Commissie op het verbeteren van het gebruik, de kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens van Europese kankerregistraties.

Om kankerpatiënten perspectief te kunnen bieden op de optimale behandeling moeten we ook op Europees niveau beschikken over betrouwbare registratiegegevens.

Commissies

Nieuws

Nieuwe Europese incidentie- en sterftecijfers: vaker kanker bij Nederlandse vrouwen

Stylistische weergave van geografisch Europa in wit met daarover een netwerk gelegd in zwart die steden met elkaar verbind, met hoofdsteden in blauw
  • Aantal nieuwe diagnoses bij Nederlandse vrouwen: top 3 na Noorwegen en Denemarken, sterfte op plaats 7
  • Nederlandse mannen in middenmoot: incidentie plaats 13, sterfte plaats 16
  • Vooral longkanker vaker bij Nederlandse vrouwen; borstkanker in top 5
lees verder

Kans op kanker toegenomen naar 1 op de 2 Nederlanders

Kans op kanker neemt toe naar 1 op 2 Nederlanders

Kans op overlijden aan kanker afgelopen decennia niet veranderd


De kans om in de loop van het leven kanker te krijgen is de afgelopen drie decennia fors toegenomen tot 47 procent voor vrouwen en 54 procent voor mannen. Ongeveer de helft van alle Nederlanders krijgt dus op enig moment in hun leven de diagnose kanker. Rondom 1990 ging het nog om een op de drie Nederlanders. Dat concluderen onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De kans om aan kanker te overlijden is niet toegenomen.

lees verder

Weinig invloed covid-19 op de overleving van kankerpatiënten

echtpaar in ziekenhuis

Ook de afgelopen jaren zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten gestaag gestegen. De 5-jaarsoverleving steeg van 64% voor patiënten met een diagnose in 2010-2014 naar 67% voor patiënten met een diagnose in 2015-2019. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie van IKNL. Ook bij patienten die de diagnose tijdens de covid-19-jaren 2020-2021 kregen, lijkt de 2-jaarsoverleving licht toegenomen: 76%. Dit was 1% hoger dan van patiënten met een diagnose in 2015-2019 (75%).  

lees verder

Aandachtsgebied

Registratie

Contactgegevens

E-mail