Morbus Waldenström

De ziekte van Waldenström, ofwel morbus Waldenström (MW) is een zeldzame vorm van kanker: minder dan 350 worden per jaar met deze hematologische maligniteit gediagnosticeerd. MW is een indolente non-hodgkinlymfoom: een niet-agressieve vorm van lymfoom. De overleving van patiënten met MW is over de afgelopen jaren gestegen en is over het algemeen goed: de overleving ligt ongeveer tussen de 70% en 95%.

Incidentie

MW komt vaker voor bij mannen (64%) dan bij vrouwen (36%). De mediane leeftijd bij diagnose is 70 jaar. MW wordt het vaakst gediagnosticeerd bij patiënten tussen 65 en 69 jaar en bij patiënten tussen 70 en 74 jaar.

 

Circa de helft van de patiënten met MW presenteerde zich met symptomatische ziekte. In het hemato-oncologieregister van de NKR wordt vastgelegd of er sprake is van asymptomatische of symptomatische ziekte op basis van wat de arts hierover vermeld in het medisch dossier. Symptomen die duiden op symptomatische ziekte zijn: vermoeidheid (anemie), B-symptomen (gewichtsverlies >10% binnen 6 maanden, koorts >38°C, nachtzweten), lymfadenopathie, hepatosplenomegalie, klachten die samenhangen met hyperviscositeit (hoofdpijn, visusklachten, verwardheid, bloedneus), verhoogde bloedingsneiging (trombopenie), polyneuropathie en amyloïdose.

Primaire behandeling

Het merendeel van de patiënten met symptomatische MW werden met DRC behandeld. Dit was onafhankelijk van de leeftijd bij diagnose. De toepassing van DRC lijkt te zijn toegenomen in de tijd ten koste van overige rituximab-bevattende chemotherapieën. De meest voorkomende overige chemotherapieën die werden gegeven in combinatie met rituximab waren: BD, CP, CVP en chloorambucil. Circa een kwart van de patiënten met symptomatische MW werd gevolgd met een expectatief beleid.

Het overgrote merendeel van de patiënten met asymptomatische ziekte werd met een expectatief beleid gevolgd, onafhankelijk van de leeftijd bij diagnose. Ongeveer 10% werd met DRC of overige rituximab-bevattende chemotherapieën behandeld. 

Overleving

De relatieve 5-jaarsoverleving is voor patiënten met MW in alle leeftijdscategorieën gestegen sinds 1989. Ondanks de stijging in overleving is er nog steeds sprake van enige mate van oversterfte onder patiënten met MW, vooral voor patiënten vanaf 65 jaar.

Deze informatie is een aanvulling op de informatie per hematologische maligniteit in het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland'. In het rapport vindt u een samenvatting van de informatie per hematologische maligniteit, uitgebreide informatie over kwaliteit van leven bij patiënten die een hematologische maligniteit hebben (gehad) en aanbevelingen om de hemato-oncologische zorg nog verder te verbeteren. Of bekijk kwaliteitvanlevengegevens over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL.

Informatie voor patiënten over morbus Waldenström/de ziekte van Waldenström vindt u op kanker.nl en de website van patiëntenorganisatie Hematon