Besluitvorming

Met behulp van een informatiestandaard kan een oncologische richtlijn ook vertaald worden in beslisbomen die de besluitvorming transparant maken. Beslisbomen kunnen worden toegepast in medische beslisondersteuning, zoals de app Oncoguide.

Voor steeds meer kankersoorten worden informatiestandaarden afgestemd om tot eenheid van taal te komen. Door informatiestandaarden kunnen zorgprofessionals data eenvoudiger met elkaar delen en hergebruiken.

Zo is recent op basis van de richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie een beslisboom ontworpen. Deze wordt in het najaar van 2019 in gebruik genomen. Ook de richtlijnen van andere hemato-oncologische ziektebeelden worden omgezet in beslisbomen. Revisies van richtlijnen zullen hierbij leidend zijn.