Gevolgen van chronische lymfatische leukemie

Na de diagnose en/of de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) ervaren mensen soms gevolgen als vermoeidheid, angstklachten en problemen bij dagelijkse bezigheden. Het is moeilijk te zeggen waar iemand last van krijgt. Dat is mogelijk voor iedere persoon anders.

Hieronder is weergegeven hoeveel procent van de mensen die leven met of na CLL bepaalde gevolgen ervaren. Deze gegevens komen uit de database PROFIEL. De behandeling is afhankelijk van het stadium van de kanker. Bij de meeste patiënten met CLL wordt een afwachtend beleid gehanteerd.

Fysieke en mentale gezondheid

Ongeveer een op de vijf mensen die leven met of na CLL ervaren vermoeidheidsklachten, angstklachten en/of somberheid. 11% van de mensen die leven met of na CLL hebben last van neuropathie (zoals tintelingen in handen/voeten). Mensen die geen kanker hebben gehad hebben minder vaak last van deze klachten.

Belemmering in het functioneren

20% van de mensen die leven met of na CLL ervaart problemen bij de dagelijkse bezigheden, zoals (vrijwilligers)werk en hobby’s.14% van de mensen die leven met of na CLL ondervindt problemen in het sociale leven en 13% heeft cognitieve problemen (problemen met denken, zoals iets onthouden, of je aandacht erbij houden). Dergelijke problemen worden minder ervaren door mensen die nooit kanker hebben gehad.

Gevolgen naar tijd sinds diagnose

Bij sommige gevolgen neemt het aantal mensen met of na CLL die last ervaren toe naarmate de tijd sinds diagnose toeneemt. Zo ervaart bijvoorbeeld 26% van de mensen die leven met of na CLL 2 tot 5 jaar na de diagnose vermoeidheidsklachten. Meer dan een op de vijf mensen die leven met of na CLL ervaart 2 tot 5 jaar na de diagnose problemen bij dagelijkse bezigheden en/of angstklachten.

Kenmerken participanten

In onderstaande tabel staan die kenmerken van de mensen die leven met of na CLL die de vragenlijst hebben ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de mensen zonder kanker die de vragenlijst hebben ingevuld is 67.3 jaar (SD = 10.5 jaar) en het merendeel is man (68%).

Signaleren, bespreken en verwijzen bij klachten

Na het signaleren en bespreken van klachten door de ziekte of behandeling kunt u als zorgprofessional doorverwijzen naar ondersteunende zorg. Vind aanbieders van passende zorg in de regio op Verwijsgids Kanker, de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan gegevens van zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Zoek op postcode zorg dichtbij. Voor patiënten en naasten is de Verwijsgids Kanker opgenomen op Kanker.nl, het platform met alle informatie over kanker bij elkaar.

Meer informatie

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de gevolgen van CLL, neem dan contact op met dr. Simone Oerlemans, senior onderzoeker. Voor vragen over PROFIEL en de verzameling van kwaliteitvanlevendata kunt u contact opnemen met Nicole Horevoorts, onderzoeker, 088 234 6811, of bekijk de pagina over kwaliteitvanlevendata. Voor epidemiologische data, bekijk de NKR-cijfers over hemato-oncologie.

Bekijk onze pagina over kanker en leven voor meer informatie over de gevolgen van kanker en de behandeling.