Cijfers hemato-oncologie

De NKR is een rijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot eventueel overlijden, ongeacht de behandellocatie. Het is daarmee een onafhankelijk patiëntvolgsysteem. Het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) heeft informatie over diagnostiek en behandeling en de uitkomsten ervan van alle patiënten met een (of meerdere) hematologische maligniteit(en) in Nederland. 

Bekijk cijfers over de incidentie, prevalentie, behandeling, overleving, sterfte en de impact van COVID-19 op de incidentie bij hematologische maligniteiten. Bekijk ook kwaliteitvanlevengegevens over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL.

Cijfers per hematologische maligniteit

 Met het uitkomen van het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland' is er voor een aantal hematologische maligniteiten per maligniteit informatie samengebracht over diagnostiek, behandeling en overleving.

Hematologische maligniteiten in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor verschillende hematologische maligniteiten.   

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting

Itemsets

Cijfers op maat  

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Met NKR cijfers (zie hoofdmenu) kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar geslacht, leeftijd en provincie. Ook is het mogelijk om cijfers op maat aan te vragen. 

Signaleringsbronnen

De belangrijkste signaleringsbronnen van patiënten met een (of meerdere) hematologische maligniteit(en) zijn: 

Met ingang van 1 januari 2014 is de LMR definitief vervangen door de LBZ. Deze basisregistratie wordt beheerd door de stichting Dutch Hospital Data (DHD). De LBZ bevat medische en administratieve gegevens van patiënten die een klinische opname, dagopname of langdurige observatie achter de rug hebben of poliklinisch werden behandeld. Het is bijzonder relevant voor de signalering van ziektebeelden zoals CLL. Bloedonderzoek is daarbij vaak de hedendaagse aangewezen bron van diagnostiek en pathologisch-anatomisch onderzoek is niet per se nodig. Ook draagt de LBZ bij aan de signalering van hematologische maligniteiten waarbij diagnoses enkel bevestigd zijn door middel van een beenmergaspiraat (zoals MDS). Beenmergaspiraat en bloedonderzoek worden namelijk niet opgenomen in PALGA. Op basis van deze signaleringsbronnen tezamen wordt de volledigheid van de hemato-oncologieregister van de NKR geschat op >95%.