Gevolgen van klassiek hodgkinlymfoom

Mensen die behandeld zijn voor klassiek hodgkinlymfoom (HL) kunnen late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, angstklachten en sombere gevoelens. Het is niet van tevoren duidelijk waar iemand last van krijgt, dat kan voor iedere persoon anders zijn.

Hieronder is weergegeven hoeveel procent van de mensen die behandeld zijn voor HL bepaalde gevolgen ervaren. Deze gegevens komen uit de database PROFIEL. De behandeling is afhankelijk van het stadium van de kanker. De meeste mensen met HL worden behandeld met een systemische behandeling en/of radiotherapie.

Fysieke en mentale gezondheid

Vermoeidheidsklachten wordt door 22% van de mensen mensen die behandeld zijn voor HL ervaren. 21% heeft last van angstklachten en 18% ervaart sombere gevoelens. 14% geeft aan last te hebben van neuropathie (zoals tintelingen in handen/voeten). Mensen die geen kanker hebben gehad hebben minder vaak last van deze klachten.

Belemmering in het functioneren

Van de mensen die behandeld zijn voor HL ervaart 17% problemen bij dagelijkse bezigheden, zoals (vrijwilligers)werk en hobby’s en 17% heeft last van cognitieve problemen (problemen met denken, zoals iets onthouden of je aandacht erbij houden). 12% heeft problemen in het sociale leven. Mensen die nooit kanker hebben gehad ervaren minder van dergelijke problemen.

Gevolgen naar tijd sinds diagnose

Een aantal mensen blijft langer klachten houden. 21% van de mensen die voor HL behandeld zijn heeft tot 2 jaar na diagnose nog last van vermoeidheid. Bijna een op de vier ervaart 2 tot 5 jaar na de diagnose angstklachten en een op de zes mensen heeft last van sombere gevoelens.

Kenmerken participanten

In onderstaande tabel staan die kenmerken van de mensen behandeld zijn voor Hodgkin Lymfoom en de vragenlijst hebben ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de mensen zonder kanker die de vragenlijst hebben ingevuld is 46.8 jaar (SD = 16.2 jaar) en het merendeel is man (55%). De percentages over behandeling vormen samen meer dan 100%, omdat sommige participanten twee of meer behandelingen (tegelijkertijd) ondergaan zijn.

Signaleren, bespreken en verwijzen bij klachten

Na het signaleren en bespreken van klachten door de ziekte of behandeling kunt u als zorgprofessional doorverwijzen naar ondersteunende zorg. Vind aanbieders van passende zorg in de regio op Verwijsgids Kanker, de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan gegevens van zorgverleners, instellingen en patiƫntenorganisaties. Zoek op postcode zorg dichtbij. Voor patiƫnten en naasten is de Verwijsgids Kanker opgenomen op Kanker.nl, het platform met alle informatie over kanker bij elkaar.

Meer informatie

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de gevolgen van FL, neem dan contact op met dr. Simone Oerlemans, senior onderzoeker. Voor vragen over PROFIEL en de verzameling van kwaliteitvanlevendata kunt u contact opnemen met Nicole Horevoorts, onderzoeker, 088 234 6811, of bekijk de pagina over kwaliteitvanlevendata. Voor epidemiologische data, bekijk NKR-cijfers over HL.

Bekijk onze pagina over kanker en leven voor meer informatie over de gevolgen van kanker en de behandeling.