Hematologische kankersoorten

Hematologische kankersoorten staan momenteel met circa 9.700 nieuwe patiënten per jaar op nummer 5 van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. 

Onderverdeling

Hematologische kankersoorten worden grofweg onderverdeeld in lymfeklierkanker, plasmaceltumoren, leukemie, myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPN). Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en het folliculair lymfoom (FL) zijn de meest voorkomende vormen van lymfeklierkanker, het multipel myeloom (MM) van de plasmaceltumoren.

Volgens de internationale RARECARE-definitie is een kankersoort zeldzaam als het zes nieuwe patiënten per 100.000 personen per jaar treft. Voor Nederland betekent dit dat een kankersoort zeldzaam is als er minder dan 1.021 nieuwe diagnoses per jaar zijn. Op het diffuus grootcellig B-cellymfoom en het multipel myeloom na zijn momenteel alle vormen van hematologische kankersoorten zeldzaam. 

Cijfers en figuren

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van hematologische kankersoorten. Cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronvermelding (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl)

Informatie voor patiënten over lymfeklierkanker, plasmaceltumoren, leukemie, myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) vindt u op kanker.nl

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek van hemato-oncologische ziektebeelden en over regiorapportages en (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: