COVID-19 en hematologische maligniteiten

Tot eind 2022 monitorde IKNL maandelijkse updates van het aantal diagnoses kanker in Nederland, om zo inzicht te krijgen van de impact van de COVID-1- pandemie op de oncologische zorg. Het betreft hier de pathologisch bevestigde diagnoses. Bekijk hier de cijfers voor hematologische maligniteiten.

Meer cijfers

Bekijk cijfers over de incidentie, prevalentie, behandeling, overleving en sterfte bij hematologische maligniteiten. Bekijk ook kwaliteitvanlevengegevens over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL.