Twee projecten kwaliteit van leven borstkanker

Twee toekenningen in KWF themacall 'Smart Measurements Technologies'

KWF honoreert binnen de themacall 'Smart Measurements Technologies' twee projecten waar IKNL-onderzoekers nauw bij betrokken zijn. Beide projecten zetten in op het vroegtijdig monitoren van bijwerkingen van chemotherapie voor borstkankerpatiënten.

Chemotherapie gaat gepaard met diverse bijwerkingen, die een behoorlijke impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven, stress en angst van de patiënt.  Als bijwerkingen tijdig gemeld worden kan hierop worden ingegrepen of kan de therapie, in overleg tussen arts en patiënt, worden aangepast. Bijvoorbeeld door de dosis te verlagen of een overstap naar een ander middel. Het vroegtijdig herkennen en melden van de bijwerkingen kan de kwaliteit van leven verbeteren en ondersteund worden door online monitoring. Beide projecten doen hier onderzoek naar en vallen onder de landelijke Borstkanker OnderzoeksGroep (BOOG).

Bijwerkingen-app en FitBit 

In een van de twee studieprojecten: de SYMPHA-trial, wordt de inzet van de patiënt gerapporteerde bijwerkingen-app, gecombineerd met een FitBit, onderzocht. Aan de studie doen 28 ziekenhuizen mee en 454 patienten worden geincludeerd. Binnen die ziekenhuizen wordt aan patiënten met verschillende vormen van uitgezaaide borstkanker gevraagd of ze mee willen doen aan het onderzoek. Daarbij gebruikt een deel van de patiënten een app om minimaal wekelijks bijwerkingen te registreren. De app meldt, als patiënten bepaalde symptoomwaarden overschrijden, wanneer ze contact op moeten nemen met hun zorgverlener. Zo is niet het controlebezoek leidend, maar de klachten die de patiënt ervaart. Daarnaast worden de gegevens, zoals slaappatroon en bewegingspatronen met een FitBit gemeten. De onderzoekers willen naast de app ook weten of een FitBit kan bijdragen aan het vroegtijdig herkennen van bijwerkingen. Daarnaast worden gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie en de landelijke basisadministratie zorg (beheert door DHD) gebruikt. De onderzoekers verwachten dat de inzet van actieve symptoommonitoring leidt tot een betere kwaliteit van leven en betere zorg. Daarnaast worden de geneesmiddelen mogelijk (kosten-)effectiever ingezet.

IKNL werkt binnen dit project samen met Universiteit Twente, het Erasmus MC, de Radboud Universiteit, DHD en de Borstkankervereniging Nederland.

eChemoCoach 

De Noordwest Ziekenhuisgroep onderzoekt of de eChemoCoach kan bijdragen aan betere online monitoring. De eChemoCoach is een digitaal hulpmiddel binnen het electronisch patiënten dossier dat advies geeft bij bijwerkingen die optreden door chemotherapie bij patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Patiënten die deelnemen aan het onderzoek kunnen op elk moment inloggen en hun klachten melden binnen een gestandaardiseerde vragenlijst. Op basis daarvan krijgen ze direct advies over wat te doen, zonder tussenkomst van een arts of verpleegkundige. Daarnaast kunnen zorgverleners de geregistreerde klachten van een afstand ook monitoren. Ruim 700 patiënten van 10 ziekenhuizen zullen deelnemen aan het onderzoek. Daarbij wordt gekeken naar het effect van de online monitoring: worden bijwerkingen eerder opgemerkt? En kan daardoor onnodig leed worden voorkomen? Daarnaast kijken de onderzoekers of de monitoring ook effect heeft op dosisintensiteit, kwaliteit van leven, angst en het aantal ongeplande ziekenhuisbezoeken. Als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn, kan de eChemoCoach breder ingezet worden.

De eChemoCoach is een project van de Noordwest Ziekenhuisgroep, in samenwerking met IKNL, Universiteit Twente, met ErasmusMC en BVN.
 

Medewerkers

Sabine Siesling

Sabine Siesling

hoofdonderzoeker

lees verder
Gerelateerd nieuws

Samen beslissen over nacontrole na borstkanker: goed voor patiënt, uitdagingen bij implementatie

In haar proefschrift onderzoekt Jet Ankersmid samen beslissen in de praktijk De prognose van borstkanker is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dat betekent dat meer mensen te maken krijgen met nazorg en nacontrole. Gepersonaliseerde nacontrole en samen beslissen over de nacontrole biedt voordelen voor patiënten, maar de implementatie hiervan brengt uitdagingen met zich mee. Dat concludeert Jet Ankersmid, die op 14 juni promoveert aan de Universiteit Twente.  lees verder

Kwaliteit borstkankerzorg kan verder verbeteren door samenwerking en onderzoek

Samenwerken aan kwaliteit

Tijdens het lustrumsymposium van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) op 7 maart 2024 werden cijfers gedeeld over de borstkankerzorg in Nederland. Daarbij werden de cijfers van het AMZ vergeleken met het Nederlands gemiddelde op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is goed. Vanuit het NABON, de NBCA en het IKNL wordt continu gewerkt aan het nog verder verbeteren van deze kwaliteit.

lees verder