European Cancer Information System biedt inzicht in kankerlast in Europa

De Joint Research Centre en de European Network of Cancer Registries hebben 5 februari 2018 een nieuw dataplatform gelanceerd voor het raadplegen en uitwisselen van statistische informatie over kanker in Europa, het European Cancer Information System (ECIS). Kanker lijkt op het eerste gezicht een ziekte die Europeanen willekeurig treft, maar in de praktijk is er grote variatie in de incidentie, sterfte en overleving van kanker. 

Op de website van het European Cancer Information System (ECIS) kunnen bezoekers geografische patronen en trends over de incidentie, sterfte en overleving van kanker raadplegen. De gebruikte data zijn afkomstig van 150 Europese population-based kankerregistraties uit de 25 lidstaten van de Europese Unie en 7 niet-EU-landen (Servië, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Wit-Rusland, IJsland, Noorwegen en Zwitserland). 

De databank, met gegevens van 65% van de Europese populatie, biedt inzicht in de spreiding van de ziekte kanker die tot dusver uitsluitend op nationaal of regionaal niveau beschikbaar was. Daardoor was het moeilijk om vergelijkingen of statistieken te verkrijgen van de kankerlast heel Europa. De website is gerealiseerd met een subsidie van de Europese Commissie.

Incidentie en mortaliteit

ECIS biedt verschillende soorten informatie over incidentie en mortaliteit in de tijd (momenteel tot 2014), overlevingsstatistieken van incidenties gediagnosticeerd in de periode 2000-2007, evenals nationale voorspellingen van de kankerincidentie en mortaliteit voor 2018. De databank van ECIS is dynamisch en wordt bijgewerkt zodra er nieuwe gegevens beschikbaar komen. In 2018 werden 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (exclusief niet-melanomen) gediagnosticeerd en stierven er naar schatting meer 1,9 miljoen mensen in Europa aan kanker. De hoogste incidentie (53%) en sterfte (56%) komt voor bij mannen. Verder komt kanker het meeste voor in Noord-Europa.

De trends in incidentie- en mortaliteitsindicatoren zijn afgeleid van gegevens verzameld door het ENCR-JRC project "Cancer Incidence and Mortality in Europe", terwijl de overlevingsstatistieken afkomstig zijn van het project EUROCARE-5. De voorspellingen van de kankerincidentie en -mortaliteit voor 2018 zijn het gezamenlijke resultaat van het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek in samenwerking met het GCO, het Europees netwerk van kankerregisters en de Internationale Vereniging van Kankerregisters.

EU-beleid inzake kanker

Kanker is na hart- en vaatziekten de tweede doodsoorzaak binnen de 28 EU-landen met meer dan 1,4 miljoen (geschatte) sterfgevallen in 2017. Bijna de helft (49%) van de sterfte door kanker wordt veroorzaakt door long-, dikkedarm-, alvleesklier-, prostaat- en vrouwelijke borstkanker. Sinds de lancering van het eerste programma, 'Europe against cancer' meer dan 30 jaar geleden, zijn er diverse maatregelen op Europees niveau ondernomen om de overlevingskansen te verbeteren. 

De Europese Commissie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanpakken van risicofactoren, bevorderen van screening om kanker vroegtijdig op te sporen en bijgedragen aan ondersteuning en stimulering van ‘best practices’ op het gebied van kwaliteit, doeltreffendheid en flexibiliteit binnen de gezondheidszorg en om ongelijkheden bij de toegang tot gezondheidsdiensten te verminderen.

Gerelateerd nieuws

Gebruik meerdere (signalerings)bronnen verhoogt compleetheid registratie

Combinatie van bronnen verhoogt compleetheid registratie

Individuele bronnen waarin informatie over kanker is vastgelegd, zijn niet altijd volledig en accuraat, maar als verschillende bronnen worden gecombineerd verhoogt dat de compleetheid en kwaliteit van de registratie. Dat blijkt uit een studie van Kimberly van der Willik (NKI, Erasmus MC) en collega’s, waarin een vergelijking is gemaakt tussen gegevens uit de Rotterdam Studie en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de volledigheid van de pathologisch bevestigde diagnoses in beide registraties hoger was dan 95%, zijn er ook verschillen zichtbaar. Dit onderstreept dat bronnen over kanker complementair aan elkaar zijn en gecombineerd zouden moeten worden om een betrouwbaarder beeld te krijgen over de incidentie van kanker.

lees verder

CONCORD-3: studie naar overleving 37,5 miljoen kankerpatiënten in 71 landen

De overlevingskansen van patiënten met kanker vertonen wereldwijd een stijgende trend, zelfs voor enkele meestal dodelijke vormen van kanker. Tussen landen zijn er echter grote verschillen te zien. Dat blijkt een grote internationale studie van de CONCORD-onderzoeksgroep gepubliceerd in The Lancet. De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van 37,5 miljoen patiënten afkomstig uit 322 population-based kankerregistraties uit 71 landen. De hoogste overleving voor de meeste kankersoorten wordt gezien bij patiënten in Noord-Amerika, Australië en Noord-Europa. Nederland bevindt zich, afhankelijk van de soort kanker, overwegend in de subtop. 

lees verder