Natasja Raijmakers

Natasja Raijmakers

senior onderzoeker palliatieve zorg

Natasja Raijmakers richt zich in haar onderzoek op ervaringen van patiënten met een levensbedreigende aandoening, op zorg in de laatste levensfase en de organisatie van palliatieve zorg. Hierbij gebruikt ze data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), verrijkt met data over de kwaliteit van leven (PROFIEL-studie) en data over zorggebruik in de laatste levensfase (Pharmo, VEKTIS). In de eQuiPe-studie, een prospectieve, longitudinale observationele studie onderzoekt ze de ervaren kwaliteit van leven en zorg van mensen met gevorderde kanker en hun naasten. Daarnaast werk Natasja bij de coöperatie PZNL als coördinator Registratie en Onderzoek, met als doel activiteiten van de aangesloten organisaties te verbinden, te versterken en te verdiepen. Een van de resultaten van dit werk is dat sinds 2019 de kerncijfers Palliatieve zorg beschikbaar zijn. 

Natasja heeft een achtergrond in de epidemiologie en sociale wetenschappen en is gepromoveerd op 'Besluitvorming in de laatste levensfase' aan Erasmus MC in Rotterdam.

Ik ga voor tijdige palliatieve zorg voor iedereen!

Nevenfuncties

Zie ook

Publicaties

Proefschrift 

Projecten

'Hij moet toch eten?' Psychosociale gevolgen van onvermogen tot eten

De psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten en ongewenst gewichtsverlies is binnen de oncologische en palliatieve zorg een onderbelicht thema. Patiënten met kanker kunnen door klachten vaak niet voldoende eten, met gewichtsverlies tot gevolg. Zorginstituut Nederland heeft in november 2017 subsidie beschikbaar gesteld aan IKNL voor het onderzoeksproject ‘Hij moet toch eten?’.

lees verder

Tijdige integratie palliatieve zorg in de oncologie (TIPZO)

Voor mensen met ongeneeslijke kanker is tijdige inzet van ondersteunende (palliatieve) zorg heel belangrijk. Het leidt tot een betere kwaliteit van leven; zij kunnen hun persoonlijke keuzes op tijd maken en houden meer energie over voor dingen die er voor hen toe doen. 

lees verder

eQuiPe-studie: onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker door het stijgend aantal patiënten met een ongeneeslijke ziekte, zoals uitgezaaide kanker. Tijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan betere kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker én hun naasten. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten en naasten de huidige palliatieve zorg in Nederland ‘suboptimaal’ vinden.

lees verder
Nieuws

Onderzoek naar samenwerking informele zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker (en hun naasten)

oudere en iets jongere man zitten tegenover elkaar en eten een kom soep

In de komende jaren zal de zorgvraag voor zowel de oncologische zorg als informele palliatieve zorgaanbieders alleen maar toenemen. Dit onderzoek heeft dan ook als doel: het verbeteren van informele zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten, door betere samenwerking tussen verschillende aanbieders van informele zorg op het kruispunt van oncologie en palliatieve zorg.

lees verder

Aandachtsgebieden

palliatieve zorg, kwaliteit van leven

Contact

E-mail
LinkedIn
Twitter