Tijdige integratie palliatieve zorg in de oncologie (TIPZO)

Voor mensen met ongeneeslijke kanker is tijdige inzet van ondersteunende (palliatieve) zorg heel belangrijk. Het leidt tot een betere kwaliteit van leven; zij kunnen hun persoonlijke keuzes op tijd maken en houden meer energie over voor dingen die er voor hen toe doen. 

Opzet

De palliatieve teams in Nederlandse ziekenhuizen bekijken samen met oncologen welke zorg en ondersteuning patiënten en hun naasten nodig hebben. In de praktijk blijkt dat de teams nog te weinig en te laat betrokken worden. Patiënten met ongeneeslijke kanker ervaren na hun diagnose behoefte aan meer palliatieve zorg, zo bleek onlangs uit de peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hoewel zorgprofessionals hun uiterste best doen om optimale oncologische zorg te bieden, kunnen palliatieve zorgbehoeften gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Tijdgebrek, focus op het fysieke domein en behandeling zijn bekende barrières.

Tijdige identificatie van patiënten met palliatieve zorgbehoeften en standaard zorgpaden, inclusief structurele symptoombeoordeling, zal een betere integratie van generalistische palliatieve zorg in de oncologie vergemakkelijken.

In vier stappen beoogd TIPZO tijdige en betere ondersteunende palliatieve zorg die voor iedereen toegankelijk is:

  • Het in kaart brengen van bestaande goede praktijken, zodat oncologen en palliatieve teams in verschillende ziekenhuizen van elkaar kunnen leren;
  • Samen met patiënten, naasten en zorgverleners bepalen wat belangrijke aspecten van zorg zijn voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten;
  • Het opstellen van een heldere werkwijze voor goede zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten.
  • Het zorgen voor landelijke invoering van de werkwijze, zodat de zorg voor iedereen beschikbaar wordt.

Samenwerking en financiering

Het project wordt samen met partners NFK, het UMCG en het LUMC gerealiseerd. De expertgroep TIPZO bestaat uit alle betrokkenen: patiënten, naasten en zorgverleners uit heel Nederland. Om te kunnen starten met het project TIPZO wordt met behulp van de Maarten van de Weijden Foundation geld ingezameld.

Help mee

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met senior onderzoeker palliatieve zorg Natasja Raijmakers.

Projectleider(s)

Natasja Raijmakers

Samenwerkingspartners

NFK
UMCG
LUMC

Subsidieverlener

Maarten van der Weijden Foundation

Looptijd

2021-2024

Nieuws

Onderzoeksproject TIPZO streeft naar tijdige en betere palliatieve zorg in de oncologische zorgpraktijk

Maarten van der Weijden doet triatlon thuis

Voor mensen met ongeneeslijke kanker is tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk. Zo kunnen zij hun persoonlijke keuzes op tijd maken, zodat ze meer energie overhouden voor dingen die er voor hen toe doen. Palliatieve zorg wordt echter nog niet optimaal ingezet. De palliatieve teams in ziekenhuizen blijken in de praktijk weinig en laat in het traject betrokken te worden. Onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil hier verandering in brengen.

lees verder

Interview Yvette van der Linden: ‘De gezondheidszorg kan niet zonder goede palliatieve zorg’

Op 1 juni 2020 is prof. dr. Yvette van der Linden benoemd tot bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Palliatieve Geneeskunde aan het LUMC. Op 12 november heeft zij haar oratie ‘Tijdloos’ uitgesproken, aansluitend op het 10 jaar EPZ-symposium ‘Waar blijft de tijd?!’. Wij spraken radiotherapeut-oncoloog Yvette over haar passie voor het onderwerp, een aantal succesvolle projecten tot nu toe en haar wensen voor de toekomst.

lees verder
Medewerkers

Natasja Raijmakers

Natasja Raijmakers

senior onderzoeker palliatieve zorg

meer informatie

Manon Boddaert

medisch adviseur

meer informatie