eQuiPe-studie: onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker door het stijgend aantal patiënten met een ongeneeslijke ziekte, zoals uitgezaaide kanker. Tijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan betere kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker én hun naasten. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten en naasten de huidige palliatieve zorg in Nederland ‘suboptimaal’ vinden.

Het doel van de eQuiPe-studie is om inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Zo hoopt de studie aanknopingspunten te vinden om de palliatieve zorg voor zowel patiënten met kanker als hun naasten verder te verbeteren.

De eQuiPe-studie staat onder leiding van prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse en dr. Natasja Raijmakers. Dr. Linda Brom, dr. Heidi Fransen, Janneke van Roij, Myrte Zijlstra en Laurien Ham, MSc, werken aan de studie. Stichting Roparun financiert de studie en de inclusie is gesloten. 

Opzet

De eQuiPe-studie is een prospectieve longitudinale studie naar de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. In samenwerking met 40 ziekenhuizen zijn patiënten met gevorderde kanker benaderd om deel te nemen aan de studie. In deze studie nemen 1111 patiënten met gevorderde kanker en 846 naasten deel. Zij ontvangen elke drie maanden een vragenlijst over hoe zij de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven ervaren. Nabestaanden krijgen een afsluitende vragenlijst na het overlijden van de patiënt. De vragenlijsten zijn samengesteld op basis van een voorbereidende interviewstudie met patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. De antwoorden op de vragenlijsten worden gekoppeld aan de klinische data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

Resultaten

De eerste resultaten laten zien dat alle domeinen van kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker aangedaan zijn, zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Ook blijkt dat het emotioneel functioneren van de naasten erg is aangedaan. Met betrekking tot ervaren kwaliteit van zorg werd duidelijk dat de organisatie van zorg beter kan (met name de continuïteit en coördinatie van zorg) en dat er meer aandacht mag zijn voor informatievoorziening en proactieve zorgplanning.

Meer informatie

Voor verdere informatie over dit project, neem contact op met Natasja Raijmakers, senior onderzoeker. Bekijk ook de informatie over de eQuiPe-studie op Palliaweb.

Projectleiders

Lonneke van de Poll-Franse

Natasja Raijmakers

Samenwerkingspartners

PZNL

PROFIEL

Subsidieverlener

Roparun

Looptijd

2016 - 2020

Gerelateerd nieuws

Cruciale behoefte aan meer ondersteuning voor naasten van patiënten met kanker in de laatste levensfase

Laurien, een witte vrouw met blond haar in een staartje, glimlacht de camera in. Linksonder staat de tekst 'Proefschrift over het welzijn van naasten van kankerpatiënten in laatste levensjaar'. In het recente proefschrift van dr. Laurien Ham, getiteld ‘What about us? Experiences of relatives during end-of-life cancer care and bereavement’, wordt aandacht besteed aan de vaak onderbelichte groep rondom patiënten met kanker: de naasten. Het onderzoek, uitgevoerd door Laurien Ham voor IKNL i.s.m. Tilburg University en gisteren (25 maart) gepresenteerd tijdens haar promotie, belicht de emotionele, sociale en existentiële uitdagingen waar naasten van patiënten met ongeneeslijke kanker mee geconfronteerd worden in het laatste levensjaar van hun dierbare. lees verder

Kwaliteit van leven en symptoomlast bij gevorderde kanker in laatste levensjaar

foto zorgverlener oudere patient

De kwaliteit van leven van mensen met gevorderde kanker neemt vanaf 9 maanden voor overlijden al af, in het bijzonder in de laatste drie levensmaanden. Dat concluderen Moyke Versluis (IKNL) en collega’s van o.a. IKNL en diverse ziekenhuizen op basis van data uit de eQuiPe-studie gekoppeld aan data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Continuïteit van zorg en psychosociale ondersteuning door zorgverleners lijken hierin van invloed te zijn, naast de fysieke aspecten rondom palliatieve zorg, zoals het verminderen van symptoomlast.

lees verder
Maak kennis

Natasja Raijmakers

Natasja Raijmakers

senior onderzoeker palliatieve zorg

meer informatie