eQuiPe-studie: onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker door het stijgend aantal patiënten met een ongeneeslijke ziekte, zoals uitgezaaide kanker. Tijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan betere kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker én hun naasten. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten en naasten de huidige palliatieve zorg in Nederland ‘suboptimaal’ vinden.

Het doel van de eQuiPe-studie is om inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Zo hoopt de studie aanknopingspunten te vinden om de palliatieve zorg voor zowel patiënten met kanker als hun naasten verder te verbeteren.

De eQuiPe-studie staat onder leiding van prof. dr. Lonneke van de Poll-Franse en dr. Natasja Raijmakers. Dr. Linda Brom, dr. Heidi Fransen, Janneke van Roij, Myrte Zijlstra en Laurien Ham, MSc, werken aan de studie. Stichting Roparun financiert de studie en de inclusie is gesloten. 

Opzet

De eQuiPe-studie is een prospectieve longitudinale studie naar de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. In samenwerking met 40 ziekenhuizen zijn patiënten met gevorderde kanker benaderd om deel te nemen aan de studie. In deze studie nemen 1111 patiënten met gevorderde kanker en 846 naasten deel. Zij ontvangen elke drie maanden een vragenlijst over hoe zij de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven ervaren. Nabestaanden krijgen een afsluitende vragenlijst na het overlijden van de patiënt. De vragenlijsten zijn samengesteld op basis van een voorbereidende interviewstudie met patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. De antwoorden op de vragenlijsten worden gekoppeld aan de klinische data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

Resultaten

De eerste resultaten laten zien dat alle domeinen van kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker aangedaan zijn, zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Ook blijkt dat het emotioneel functioneren van de naasten erg is aangedaan. Met betrekking tot ervaren kwaliteit van zorg werd duidelijk dat de organisatie van zorg beter kan (met name de continuïteit en coördinatie van zorg) en dat er meer aandacht mag zijn voor informatievoorziening en proactieve zorgplanning.

Meer informatie

Voor verdere informatie over dit project, neem contact op met Natasja Raijmakers, senior onderzoeker. Bekijk ook de informatie over de eQuiPe-studie op Palliaweb.

Projectleiders

Lonneke van de Poll-Franse

Natasja Raijmakers

Samenwerkingspartners

PZNL

PROFIEL

Subsidieverlener

Roparun

Looptijd

2016 - 2020

Maak kennis

Lonneke van de Poll - Franse

Lonneke van de Poll - Franse

manager research & development

meer informatie

Natasja Raijmakers

Natasja Raijmakers

senior onderzoeker palliatieve zorg

meer informatie