Lonneke van de Poll - Franse

Lonneke van de Poll - Franse

hoofdonderzoeker

Prof. dr. Lonneke van de Poll werkt bij als hoofdonderzoeker op het gebied van de fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling daarvan op korte en lange termijn. Zij is tevens hoogleraar Kankerepidemiologie en overleving aan de Universiteit van Tilburg en groepsleider bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Met behulp van NWO-subsidies heeft zij de PROFILES-registry opgezet (2009) en uitgebouwd (2016).

Binnen PROFILES worden patiëntgerapporteerde gegevens over ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg gecombineerd met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Inmiddels hebben meer dan 30.000 kankerpatiënten deelgenomen aan studies die hebben geleid tot tientallen wetenschappelijke publicaties. Nu worden ook biomaterialen, voedingsinname en fitbit-gegevens verzameld om beter te begrijpen waarom sommige patiënten in relatief goede gezondheid overleven, terwijl anderen tal van gezondheidsproblemen ontwikkelen na de ziekte kanker en de behandeling ervan.

Aandacht voor kwaliteit van leven is vandaag de dag een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de kankerzorg en behandeling.

Nevenfuncties

  • Professor of Cancer Epidemiology and Survivorship, Tilburg University 
  • Senior groepsleider Nederlands Kanker Instituut/AVL, Amsterdam

Zie ook

Publicaties

Aan het woord

Proefschrift en oratie

  • Proefschrift: Type 2 diabetes: Heterogeneity and clinical presentation
  • Inaugurele rede Tilburg University: Durven delen
Projecten

SYMPRO-LUNG: Patiënten rapporteren bijwerkingen behandeling longkanker met smartphone

In samenwerking met dertien ziekenhuizen is de SYMPRO-LUNG-trial gestart voor het bijhouden van bijwerkingen en therapietrouw door patiënten met longkanker, met behulp van een app op de smartphone. Het gaat hierbij om de registratie van bijwerkingen gerelateerd aan chirurgische behandeling, chemotherapie, doelgerichte therapie, immuuntherapie en/of radiotherapie. De SYMPRO-studie is gesubsidieerd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, SKMS en Roche.

lees verder

Onderzoek naar nazorgplannen bij patiënten met eierstok- of baarmoederkanker

Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). (Na)zorgplannen dienen volgens de Rooij veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten. 

lees verder

OPTIMUM-studie bij vrouwen met borstkanker na de overgang

Vrouwen die na de overgang borstkanker hebben gehad, verkleinen hun kans op gezondheidsproblemen na de behandeling als zij voldoende bewegen en gezond eten. Door de late effecten van behandelingen hebben zij een verhoogde kans op gezondheidsklachten zoals hartklachten door cardiotoxische gevolgen van bestraling. Een gezonde leefstijl kan deze late gevolgen beperken. Echter, veel mensen voldoen niet aan de aanbevelingen voor een gezonde leefstijl en verandering van leefstijl is vaak moeilijk. Om beter inzicht te krijgen hoe deze vrouwen hierbij te ondersteunen is de OPTIMUM-studie gestart.

lees verder

eQuiPe-studie: onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker door het stijgend aantal patiënten met een ongeneeslijke ziekte, zoals uitgezaaide kanker. Tijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan betere kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker én hun naasten. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten en naasten de huidige palliatieve zorg in Nederland ‘suboptimaal’ vinden.

lees verder
Nieuws

Hoe lang zijn patiënten bereid te reizen voor medisch-oncologische zorg?

Onderzoek naar reisbereidheid van mensen met kanker Het merendeel van de kankerpatiënten is bereid om tot een uur te reizen voor een medisch oncologische behandeling in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Oncologie (NVMO) onder 4337 kankerpatiënten in 65 ziekenhuizen. Een klein deel geeft aan reisproblemen te ervaren. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde lees verder

Verandering in emotioneel functioneren naasten van patiënten met gevorderde kanker in laatste levensjaar

vrouw met hoofddoek leunt op schouder van dochter met krulharen

Het emotioneel functioneren van naasten van patiënten met gevorderde kanker in hun laatste levensjaar neemt in die tijd significant af, blijkt uit onderzoek van Laurien Ham (IKNL/PZNL) en collega’s van IKNL en diverse ziekenhuizen. Op basis van data uit de eQuiPe-studie onderzochten Ham en collega’s het verloop van het emotioneel functioneren van naasten en welke factoren daarop van invloed waren. Het soort relatie tussen patiënt en naaste, slaapproblemen van de patiënt en ervaren continuïteit van zorg bleken gerelateerd te zijn aan het beloop van emotioneel functioneren.

lees verder

Nieuwe uitkomstenset voor betere zorg voor patiënten met uitgezaaide borstkanker

Uitkomstset helpt kwaliteit van leven borstkankerpatienten in kaart te brengen

Voor patiënten met uitgezaaide borstkanker zijn tien doelen opgesteld om de zorg de komende jaren te verbeteren. Het verzamelen van patiëntgerapporteerde uitkomsten kan het realiseren van deze doelen ondersteunen. Daarom ontwikkelden Kelly de Ligt (NKI-AVL), Belle de Rooij (IKNL/Tilburg University) en collega’s een internationale standaard om kwaliteit van leven bij uitgezaaide borstkanker in kaart te brengen.

lees verder

ESMO: ‘Samenwerking ook op Europees niveau nodig voor mensen die leven met of na kanker’

Lonneke, een witte vrouw met een korte blonde bob, staat glimlachend met haar arm geleund op een bureau. Ze draagt een spijkerjasje en een zwart-wit gestreepte top

Leven met of na kanker moet ook op Europees niveau aandacht krijgen, aldus de European Society for Medical Oncology (ESMO). Niet alleen omdat iedereen in Europa toegang moet krijgen tot de best mogelijke zorg, maar ook omdat we binnen Europa van elkaar kunnen leren. Dr. Lonneke van de Poll-Franse (IKNL/NKI-AVL/Tilburg University) is een van de experts binnen ESMO betrokken bij het onderwerp kanker en kwaliteit van leven: ‘We willen goede zorg realiseren voor iedereen die leeft met of na kanker, maar de zorg is lokaal overal anders ingericht. De best ingerichte zorg zal er dus overal anders uit zien, maar we kunnen op Europees niveau van elkaar leren en samenwerken.’

lees verder

Kankersoorten

Alle kankersoorten

Aandachtsgebied(en)

Leven met en na kanker, kwaliteit van zorg

Contact

E-mail

LinkedIn