Lonneke van de Poll - Franse

Lonneke van de Poll - Franse

manager research & development

Prof. dr. Lonneke van de Poll werkt bij IKNL als manager research & development. Daarnaast is zij onderzoeker op het gebied van de fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling daarvan op korte en lange termijn. Zij is tevens hoogleraar Kankerepidemiologie en overleving aan de Universiteit van Tilburg en groepsleider bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Met behulp van NWO-subsidies heeft zij de PROFILES-registry opgezet (2009) en uitgebouwd (2016).

Binnen PROFILES worden patiëntgerapporteerde gegevens over ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg gecombineerd met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Inmiddels hebben meer dan 30.000 kankerpatiënten deelgenomen aan studies die hebben geleid tot tientallen wetenschappelijke publicaties. Nu worden ook biomaterialen, voedingsinname en fitbit-gegevens verzameld om beter te begrijpen waarom sommige patiënten in relatief goede gezondheid overleven, terwijl anderen tal van gezondheidsproblemen ontwikkelen na de ziekte kanker en de behandeling ervan.

Aandacht voor kwaliteit van leven is vandaag de dag een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de kankerzorg en behandeling.

Nevenfuncties

  • Professor of Cancer Epidemiology and Survivorship, Tilburg University 
  • Senior groepsleider Nederlands Kanker Instituut/AVL, Amsterdam

Zie ook

Publicaties

Aan het woord

Proefschrift en oratie

  • Proefschrift: Type 2 diabetes: Heterogeneity and clinical presentation
  • Inaugurele rede Tilburg University: Durven delen
Projecten

SYMPRO-LUNG: Patiënten rapporteren bijwerkingen behandeling longkanker met smartphone

In samenwerking met dertien ziekenhuizen is de SYMPRO-LUNG-trial gestart voor het bijhouden van bijwerkingen en therapietrouw door patiënten met longkanker, met behulp van een app op de smartphone. Het gaat hierbij om de registratie van bijwerkingen gerelateerd aan chirurgische behandeling, chemotherapie, doelgerichte therapie, immuuntherapie en/of radiotherapie. De SYMPRO-studie is gesubsidieerd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, SKMS en Roche.

lees verder

Onderzoek naar nazorgplannen bij patiënten met eierstok- of baarmoederkanker

Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). (Na)zorgplannen dienen volgens de Rooij veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten. 

lees verder

OPTIMUM-studie bij vrouwen met borstkanker na de overgang

Vrouwen die na de overgang borstkanker hebben gehad, verkleinen hun kans op gezondheidsproblemen na de behandeling als zij voldoende bewegen en gezond eten. Door de late effecten van behandelingen hebben zij een verhoogde kans op gezondheidsklachten zoals hartklachten door cardiotoxische gevolgen van bestraling. Een gezonde leefstijl kan deze late gevolgen beperken. Echter, veel mensen voldoen niet aan de aanbevelingen voor een gezonde leefstijl en verandering van leefstijl is vaak moeilijk. Om beter inzicht te krijgen hoe deze vrouwen hierbij te ondersteunen is de OPTIMUM-studie gestart.

lees verder

eQuiPe-studie: onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven en zorg van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten

Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker door het stijgend aantal patiënten met een ongeneeslijke ziekte, zoals uitgezaaide kanker. Tijdige inzet van palliatieve zorg draagt bij aan betere kwaliteit van leven van patiënten met gevorderde kanker én hun naasten. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten en naasten de huidige palliatieve zorg in Nederland ‘suboptimaal’ vinden.

lees verder

Kankersoorten

Alle kankersoorten

Aandachtsgebied(en)

Leven met en na kanker, kwaliteit van zorg

Contact

E-mail

LinkedIn