Sterfte hematologische kanker

In 2017 overleden in Nederland 3907 mensen aan een hematologische kankersoort.

Meer informatie

Lees ook over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van hematologische kankersoorten.