Sterfte hematologische kanker

In 2022 overleden in Nederland iets minder dan 4000 mensen aan een hematologische kankersoort.

Sterfte hematologische maligniteiten tot en met 2032

In oktober 2022 bracht IKNL het rapport 'Kanker in Nederland, trends en prognoses tot en met 2032' uit. In deze publicatie zijn ook prognoses over de sterfte voor de volgende groepen hematologische maligniteiten opgenomen: myeloïde maligniteiten, lymfomen en lymfatische leukemie, en plasmaceltumoren.

Myeloïde maligiteiten

De groep myeloïde maligniteiten omvat meerdere zeer diverse groepen nieuwvormingen van de myeloïde cellijn: myeloproliferatieve nieuwvormingen (MPN), MDS en gemengd myelodysplastische/myeloproliferatieve nieuwvormingen, maar ook AML en gerelateerde nieuwvormingen. Omdat de classificatie van een aantal van deze ziektebeelden in 2000 door de Wereldgezondheidsorganisatie is aangepast (van goedaardig naar kwaadaardig)worden cijfers vanaf 2001 getoond.

Het risico om te overlijden aan myeloïde maligniteiten is de afgelopen decennia ongeveer gelijk gebleven. In 2019 overleden 487 vrouwen en 640 mannen aan myeloïde maligniteiten. Naar verwachting zijn dat ongeveer 600 vrouwen en 930 mannen in 2032.

Lymfomen en lymfatische leukemie

Onder lymfomen en lymfatische leukemie vallen meerdere zeer diverse groepen nieuwvormingen van de lymfoïde cellijn; precursor lymfatische nieuwvormingen, vooral acute lymfatische leukemie (ALL) mature nieuwvormingen van B- en T-cellen, onder andere non-hodgkinlymfomen (NHL) en chronische lymfatische leukemie (CLL) alsmede hodgkinlymfoom (HL). Er worden tientallen verschillende ziektebeelden onderscheiden. De plasmaceltumoren, die ook tot de mature B-cel nieuwvormingen behoren, worden vanwege het afwijkende klinisch karakter apart beschreven.

Het risico om te sterven aan een lymfoom of leukemie is de laatste twintig jaar gedaald door betere behandelingen en blijft naar verwachting in de komende jaren dalen. Ondanks de daling in het risico neemt door de vergrijzing het aantal sterfgevallen toe: van 709 vrouwen en 1.023 mannen in 2019 tot ongeveer 800 vrouwen en 1.200 mannen in 2032.

Plasmaceltumoren

Tot de maligne plasmaceltumoren behoren drie ziektebeelden: multipel myeloom, solitair plasmacytoom en extramedullair plasmacytoom. Multipel myeloom (ook wel de ziekte van Kahler genoemd) omvat ongeveer 95% van het totaal.

Het risico om te sterven aan plasmaceltumoren is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal mensen dat overlijdt aan een plasmaceltumor neemt toe van 359 vrouwen en 477 mannen in 2019 naar ongeveer 400 vrouwen en 600 mannen in 2032.

Meer cijfers

Lees ook over trends en prognoses in incidentie en prevalentie, informatie over behandeling, de impact van COVID-19 op de incidentie en trends in overleving van hematologische kankersoorten. Of bekijk kwaliteitvanlevengegevens over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL.